ullevaal_sykehus_bred

Brukermøte på Ullevål

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, inviterer til lukket brukermøte for hivpositive pasienter som går til oppfølgning ved poliklinikken.

Møtet finner sted 18. juni 2015 fra kl. 16.00-18.00, og på programmet står blant annet:

  • Hivkur v/ Dag Kvale
  • Status hivkoordinator
  • LMS-kurs
  • Hjemmeside
  • Kvalitetsdata på hivbehandling
  • Brukerundersøkelse
  • Synspunkter fra brukerne, forslag tilforbedringer

Møtet er kun for hivpositive pasienter som går til oppfølging ved infeksjonspoliklinikken og vil finne sted i Møterommet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166.