fjell

Ny strategi i Hiv-Norden

Hiv-Norden avholdt årsmøte i Stockholm i helgen, og ny strategiplan, hjemmetesting for hiv og PrEP var blant sakene som sto på dagsordenen.

Den nye strategien gjelder for perioden 2016 til 2019, og inneholder blant annet å begynne samarbeid i de baltiske landene. — Utveksling av erfaringer mellom de nordiske landene har vært en viktig ressurs for det videre arbeidet i de enkelte land, og vi ønsker å utvikle dette arbeidet videre med de baltiske landene, sier Hiv-Nordens leder Leif-Ove Hansen. — Blant annet har vi bred erfaring fra påvirkningsarbeid i de nordiske landene.

Styreleder Leif-Ove Hansen. Foto: Arne Walderhaug
Leif-Ove Hansen, styreleder i Hiv-Norden

Årsmøtet vedtok også en oppdatering av vedtektene, samt felles uttalelser om hjemmetesting for hiv og PrEP.  — Hiv-Norden stiller seg bak 90-90-90-målene til Unaids. Vi er enige om at alle tiltak som bidrar til økt hivtesting og skadereduksjon er viktig for i det hivforebyggende arbeidet i de nordiske landene. Tilgang til hjemmetesting og PrEP kan være viktige tiltak i dette arbeidet, sier Hiv-Norden i en uttalelse på deres hjemmesider. Uttalelsene finnes tilgjengelig på hiv-norden.org