hivfondet_ramme

Husk søknadsfristen til Hivfondet

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke, samt til avgrensede forskningsrelaterte oppgaver. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2015.

Stiftelsen gir ikke bistand til tiltak eller forhold som det påhviler det offentlige å dekke. 

Hva kan man søke om fra fondet?

sloyfe_2011

Det er bare fantasien som begrenser hva man kan søke om fra fondet. Styret har ved de første tildelingene mottatt søknader som langt overstiger de midler vi har til utdeling. Styret har siden sammenslåingen av tidligere fond, sett utdeling av midler fra mai 2002 som en ny start på fondet, noe som har gjort at vi er nødt å tråkke opp nye veier. Vi har ved de første tildelinger prioritert mye ut i fra økonomi og behov.

Hivfondet har søknadsfrist to ganger i året: 1. mai og 1.oktober.

Ytterligere informasjon om fondet kan du få på hivfondets internettsider.