April 2016

truvada_bred

PrEP kommer til Norge

29.04.2016

Ubekreftede meldinger antyder at en godkjenning av legemiddelet Truvada som hivforebyggende medisin (PrEP) er nært forestående innenfor EU-systemet. Et vedtak i EU vil måtte gjøres gjeldende her til lands innen 30 dager. Hvis meldingene viser seg å være korrekte vil Truvada kunne være godkjent som hivforebyggende medikament her i landet innen utgangen av juni i år.

Les mer
danhenningness_bred

Vil løfte hivsaken i Rogaland

25.04.2016

I slutten av januar ble Dan-Henning Ness valgt til leder i LLH Rogaland. Han overtar etter Tone Dalum. Ness er åpen hivpositiv, sitter i styret i HivNorge, men bedyrer likevel at han ikke nødvendigvis har levd et liv som hiv- og homopolitisk aktivist. Det blir det nå slutt på!

Les mer
torhugne_bred

En alliert for HivNorge

21.04.2016

Tor-Hugne Olsen overtok som daglig leder i Sex og Politikk i mai i fjor. Han kommer til å fortsette arbeidet forgjengeren bygget opp og styrke det internasjonale arbeidet ved å ansette en internasjonal sekretær. Til tross for at organisasjonen er liten i norsk sammenheng, er den stor internasjonalt og kan være en viktig alliansepartner for HivNorge.

Les mer
georg_bred

Georg Petersen til minne

20.04.2016

I dag er det minnestund og urnebisettelse for Georg Petersen på Vestre Gravlund i Oslo. Selv om han langt fra var alene, er hans innsats for å begrense spredingen av hiv i Norge vanskelig å overvurdere. Under et USA-opphold tidlig på åttitallet så han hvordan en ukjent sykdom herjet og drepte i homomiljøene i amerikanske storbyer. Dette var før noen visste med sikkerhet at sykdommen skyldtes et virus.

Les mer
geirandersen_bred

Hivfondet jubilerer

19.04.2016

Rundt 100 hivpositive får hvert år hjelp og støtte fra Hivfondet. En kvart million kroner deles ut for dem som føler at livet med hiv kan være ørkesløst og trist.

Les mer