HIV16

Velkommen til HIV16 i Trondheim!

Torsdag 10. november inviterer Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. En rekke fremstående eksperter fra inn- og utland holder foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

Målgruppene for seminaret er hivpositive, pårørende og helsepersonell, og tar sikte på å bidra til økt kunnskap om hiv. Programmet for seminaret er nederst i artikkelen.

Kursavgiften er 1.250 kroner, men gratis for hivpositive og pårørende. Hivpositive (ikke pårørende) får dekket reiseutgifter etter rimeligste reisemåte, begrenset oppad til 2.000 kroner.

Det er begrenset antall plasser. Alle foredrag holdes på norsk, og for å få fullt utbytte av seminaret er det en forutsetning at man behersker norsk og har gode basiskunnskaper om hiv.

Når: Torsdag 10. november kl. 10.00-17.00 (enkel lunsj serveres)
Hvor: St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Påmeldingsfrist: Tirsdag 25. oktober. Meld deg på her.

Program for HIV16
Kl. 10:00 Registrering
Kl. 10:30 Dagsseminaret åpnes.
Kl. 10:40 Fra død til liv. Kort medisinsk historikk - bedringer og forenklinger i behandlingen.
Ved Bernt Heger, overlege, OUS – ikke bekreftet
Kl. 11:10 Langtidsvirkning av hivmedisiner, hva vet vi?
Ved Anders Blaxhult, docent/överläkare Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Sverige
Kl. 11:40 Hiv og alderdom – komorbiditeter.
Ved Dag Henrik Reikvam, OUS
Kl. 12:10 Pause
Kl. 12:30 Hivmedikamenter og interaksjoner med andre legemidler. Ved Reinhardt Flø, medisinsk rådgiver GSK
Kl. 13:00 Justert dosering av hivmedisiner?
Ved Vegard Skogen, overlege, UNN Tromsø
Kl. 13:30 Lunsj
Kl. 14:15 Samvalg.
Ved overlege og leder av Medisinsk avdeling SSK Ole Rysstad, rådgiver Simone Kienlin, og daglig leder Nye Pluss Kim Fangen
Kl. 15:15 Pause
Kl. 15:30 Null i virus = ikke smittsom?
Ved overlege ​Harald Steinum, St Olav Hospital Trondheim​
Kl. 16:00 Om prioriteringsmeldingen.
Ved styreleder Leif-Ove Hansen, HivNorge.
Kl. 16:10 Restriksjoner på hiv-medisiner i Danmark.
Ved Thomas Kristiansen, redaktør i Out&About og styremedlem i AIDS-Fondet, Danmark.
Kl. 16:30 Kort oppsummering og avslutning.
Ved overlege Raisa Hannula, avdelingssjef ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital Trondheim
Kl. 17:00 Slutt

Programmet er med forbehold om endringer.