Mai 2016

hagekonsert_bred

Stjernespekket hagekonsert hos Aksept

20.06.2016

Sett av datoen, den årlige hagefesten hos Aksept – senter for alle berørt av hiv, finner sted tirsdag 21. juni. Konserten arrangeres for femtende gang, og hvert år finner tusenvis av publikummere veien til Aksepts frodige hage.

Les mer
ullevaal_sykehus_bred

Brukermøte på Ullevål

24.05.2016

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål inviterer til lukket brukermøte for hivpositive pasienter som går til oppfølging ved poliklinikken.

Les mer
oevindaamodt_bred

En moralistisk hedonist

09.05.2016

Han er kjent for sine friske og ofte svært så frittalende utspill, Øivind Aamodt. Ja, enkelte ville kalle ham både arrogant og moraliserende. – Det er jeg ikke redd for, sier han, tvert imot, jeg er mer enn gjerne begge deler.

Les mer
coupleinlove_bred2

Ikke lenger smittsom

03.05.2016

De faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv i Norge som er utarbeidet av Norsk forening for infeksjonsmedisin, sier at risikoen for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på ART, er svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis, og at man i praksis ikke er smittsom.

Les mer
kloden_bred

Kampen er ikke over

01.05.2016

UNAIDS og andre store hivpolitiske organisasjoner advarer verdens ledere og regjeringer mot å tro at kampen mot hiv- og aidsepidemien er vunnet. De advarer mot å trappe ned på bevilgningene i det øyeblikket verden står overfor et gjennombrudd – en medvirkende årsak til det er omkostningene som hiv og koinfeksjoner med tuberkulose, hepatitt B og hepatitt C har på verdensbasis.

Les mer