Mars 2016

Helsefraksjon_arbeiderpartiet

Med fokus på hiv og seksuell helse

17.03.2016

Arbeiderpartiets helsefraksjon inviterte organisasjoner og aktører som jobber med hiv og seksuell helse til innspillsmøte på Stortinget onsdag 16. mars. Arbeiderpartiet vil ta med seg innspillene videre når Stortinget skal diskutere regjeringens kommende strategi for seksuell helse.

Les mer
sexologen_bred

Nedgang i hivtallene

15.03.2016

Tilfellene av nysmitte blant menn som har sex med menn gikk markert ned i 2015. Nedgangen er å finne både i Oslo og landet for øvrig. I 2014 lå tallene for nysmitte i denne gruppen totalt på 107, i fjor ser vi en nedgang på 37, altså 70 nye tilfeller. Tallene for de øvrige gruppene har holdt seg stabile. — En gledelig utvikling, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Les mer