hivtest_bred

Europeisk testuke for hiv og hepatitter

Den 18. til 25. november avholdes den årlige europeiske uken for testing av hiv og hepatitter, og over hele Europa oppfordres det til å teste seg. Folkehelseinstituttet anslår at rundt 500-700 personer i Norge lever med hiv uten å vite det.

Organisasjoner og aktører fra mer enn 50 europeiske land går ut med en felles oppfordring om å teste seg for hiv og hepatitt. Hensikten med europeisk testuke, European HIV-Hepatitis Testing Week, er å motivere flere til å teste seg for hiv og hepatitter.

Tidlig behandling for hiv vil gi betydelig helsegevinst for den enkelte, og dersom man tester positiv på hiv i Norge tilbys man derfor behandling med en gang. Mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling er også er i praksis smittefrie. Hivbehandling er derfor også en viktig forebyggingsstrategi.

Under testuken 18. – 25. november tilbyr Helseutvalgets anonyme hurtigtesttilbud Sjekkpunkt også hurtigtest for hepatitt C. Også andre steder i landet har tilbud om hurtigtesting for hiv, se egen liste på www.helsenorge.no.

Ønsker du å vite mer om hiv, bruk linkene på denne siden. Der vil du finne informasjon om hva hiv er, hvordan hiv smitter og ikke smitter, om hvem som bør teste seg og hvordan det er å leve med hiv i Norge i dag.

Liste over hvor du kan du teste deg.

Testuka2016