selvtest_bred

Ta hivtesten hjemme

I dag lanserer Helseutvalget en hivtest til hjemmebruk. Daglig leder Rolf Martin Angeltvedt håper dette kan bidra til at flere tester seg, og på den måten også bidra til at færre smittes.

Rolf Angeltvedt
Lanserer hjemmetest for hiv og nye websider: Rolf Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget. Foto: Thomas Ekstrøm.

En av hovedutfordringene i kampen mot hivviruset er at mange ikke vet at de er smittet. FN anslår at så mange som halvparten av verdens smittede ikke vet det selv. I dag er det sånn at alle som tester positivt for hiv i Norge får tilbud om å starte behandlingen med én gang. – Ved å starte behandling så raskt som mulig kan man leve lange og gode liv, og er man på vellykket behandling unngår man å smitte andre, sier Angeltvedt.

– Vi håper at muligheten til å gjøre dette på egenhånd vil bidra til at flere velger å ta en hivtest, sier Angeltvedt. – Selvtesten for hiv kan sammenlignes med en graviditetstest: man gjør alt på egenhånd og får svaret med én gang. Dukker det opp én strek på testen har man ikke hiv, vises to streker har man mest sannsynlig hiv.

Dersom man tester positivt, har Helseutvalget tilbud om oppfølging både på telefon, chat og ansikt til ansikt. – Vi samarbeider med sykehus over hele landet om videre oppfølging og behandling for de som får et positivt prøvesvar, sier Angeltvedt.

– Testen gir det vi kaller en indikasjon på at man har hiv, så om man får to streker er det viktig at man tar nye prøver hos fastlegen eller hos en klinikk for å få bekreftet resultatet, sier Angeltvedt.

Fra og med i dag kan man bestille de nye selvtestene for hiv fra Helseutvalgets nettsider – helt gratis. Samtidig lanseres Helseutvalgets nye nettsider.

De nye selvtestene for hiv er et prøveprosjekt i regi av Helseutvalget, med støtte fra Helsedirektoratet.