Sept 2016

truvada_bred4

Høring i Stortinget i dag

29.09.2016

I dag er det høring på Stortinget om stortingsmeldingen om verdier i pasientens helsetjeneste, også kalt Prioriteringsmeldingen. HivNorge er bekymret for den medisinske behandlingen av de som lever med hiv og at infeksjonslegenes handlingsrom i behandlingen av pasienter med hiv kan bli begrenset som følge av prioriteringen.

Les mer
beate_bred

Klippekort hos fastlegen

28.09.2016

Da Beate Nelvik endelig spurte legen om det skulle tas en hivtest, undret legen seg på hvorfor hun skulle det. Da hadde hun i 16 år vært inn og ut av legekontorer for å finne ut hva alle plagene hennes skyldtes. Men testen måtte hun krangle seg til.

Les mer
stortinget_bred

Frykter økt smittepress

16.09.2016

HivNorge stiller spørsmål ved den såkalte Prioriteringsmeldingen som regjeringen har oversendt Stortinget. Man frykter at flere av forslagene i meldingen kan forverre hivpositives levekår og spør seg om den setter i fare den vellykkede behandlingsformen som gjør hivpositive smittefrie.

Les mer