2017

gonore_bred

Økning i gonoré og syfilis

15.03.2017

Folkehelseinstituttet presenterte i dag tallene for gonoré og syfilis for 2016. Det er en økning på nesten tretti prosent i forhold til året før. Tilsvarende økning ses også i våre naboland og Folkehelsa frykter at dette kan være starten på en mer omfattende spredning i Norge. HivNorge er bekymret for økningen og ønsker mer fokus blant hivpositive homser og msm på andre seksuelt overførbare infeksjoner enn hiv.

Les mer
leif-ove_03_bred

Leif-Ove Hansen gjenvalgt som leder

10.03.2017

HivNorge avholdt årsmøte i går torsdag 9. mars og styreleder Leif-Ove Hansen ble gjenvalgt for to nye år. Med seg som nyvalgte i det nye styret har han blant andre Karin Valvik og Jens Harald Älgenäs Eliassen. Årsmøtet vedtok også tre uttalelser.

Les mer
paraply_bred

Forsikring på ulike vilkår

08.03.2017

Det er ulik praksis blant forsikringsselskapene når det gjelder livs- og uføreforsikring for mennesker som lever med hiv. De aller fleste praktiserer tillegg i premien. Selskapene opererer etter utdatert kunnskap, sier HivNorge, men nå skal retningslinjene oppdateres.

Les mer
redlightdistrict_bred

Flere heterofile blir smittet i Thailand

01.03.2017

Folkehelseinstituttet la i formiddag fram tallene for nye hivdiagnoser for 2016. Det samlede antall nydiagnostiserte i fjor er omtrent det samme som året før, men det er en økning blant heterofile menn som har vært i Thailand. Men det er også en sterk økning blant menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn.

Les mer
leif-ove_bred

Smittevernet skal veie tyngst

16.02.2017

Etter et titalls møter og aktiv lobbyvirksomhet har HivNorge fått knesatt at smittevernet skal være et overordnet prinsipp når prioriteringsmeldingen skal implementeres. Dermed har interesseorganisasjonen for hivpositive vunnet det første slaget for å bevare hivpositives livskvalitet i en politisk virkelighet der kost/nytte-prinsippet skal styre. Både daglig leder og styreleder advarer imidlertid medlemmene og andre mot å tro at den endelige seieren er vunnet.

Les mer
ullevaal_bred

Psykisk helse blant hivpositive pasienter

01.02.2017

Sykepleierne på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus starter nå et prosjekt for å kartlegge psykisk helse blant hivpositive pasienter ved klinikken. Sykepleier Lise Sørsvang leder prosjektet og de tar sikte på i første omgang å få kartlagt 500 pasienter som har time hos sykepleier.

Les mer