Feb 2017

leif-ove_bred

Smittevernet skal veie tyngst

16.02.2017

Etter et titalls møter og aktiv lobbyvirksomhet har HivNorge fått knesatt at smittevernet skal være et overordnet prinsipp når prioriteringsmeldingen skal implementeres. Dermed har interesseorganisasjonen for hivpositive vunnet det første slaget for å bevare hivpositives livskvalitet i en politisk virkelighet der kost/nytte-prinsippet skal styre. Både daglig leder og styreleder advarer imidlertid medlemmene og andre mot å tro at den endelige seieren er vunnet.

Les mer
ullevaal_bred

Psykisk helse blant hivpositive pasienter

01.02.2017

Sykepleierne på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus starter nå et prosjekt for å kartlegge psykisk helse blant hivpositive pasienter ved klinikken. Sykepleier Lise Sørsvang leder prosjektet og de tar sikte på i første omgang å få kartlagt 500 pasienter som har time hos sykepleier.

Les mer
olafia_bred

I kø for PrEP

01.02.2017

Hvis du ønsker å begynne på den hivforebyggende medisinen kan du selv ta kontakt med Olafiaklinikken. Du er i så fall ikke den eneste: i slutten av januar sto mer enn 160 personer på venteliste for å få time til vurderingssamtale. Og du bør forberede deg på en grundig vurderingssamtale.

Les mer