ullevaal_bred

Psykisk helse blant hivpositive pasienter

Sykepleierne på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus starter nå et prosjekt for å kartlegge psykisk helse blant hivpositive pasienter ved klinikken. Sykepleier Lise Sørsvang leder prosjektet og de tar sikte på i første omgang å få kartlagt 500 pasienter som har time hos sykepleier.

Vi skal bruke «Beck depression inventory» som er et velbrukt verktøy for å kartlegge pasientene, dette vil ikke gi noen diagnose, men gi en score som kan indikere psykisk helse og depresjon. Derfra vil vi gi informasjon og samarbeide med pasienten om hva som er ønskelig å gjøre videre, sier Lise.

lise
Sykepleier Lise Sørsvang

Det er viktig at sykepleiertimen også er noe som oppleves som viktig for pasienten, og det gir både sykepleier og pasient mulighet til å knytte nærmere kontakt. — Sykepleiere kan være en viktig støttespiller ikke alle viste at de hadde på poliklinikken, sier Sørsvang.

Deltakelse i kartleggingen er frivillig og man samtykker aktivt til å delta.