gonore2_bred

Hjemmetester for gonoré

Nå lanserer Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus et nytt testtilbud for menn som har sex med menn, som vil gjøre det enklere å bli testet for gonoré, søke behandling og bidra til å stanse spredning av sykdommen. Testpakkene distribueres også i samarbeid med Sjekkpunkt og Helseutvalget.

De siste ti årene har antallet gonorétilfeller i Norge femdoblet seg, og store deler av denne økningen finner sted i Oslo og Akershus. Størst økning er det blant menn som har sex menn (msm), selv om antallet smittede også stiger blant heteroseksuelle menn og blant kvinner.

sindreringvik
Sindre RIngvik, leder av Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus.

– Det er en svært urovekkende økning i antallet tilfeller av gonoré i hele Skandinavia, sier Sindre RIngvik, leder av Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Gonoré er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes gonokokk-bakterien. Sykdommen er svært smittsom, og kan føre til sterilitet både hos kvinner og menn. Risikoen for å få HIV øker også dersom man har gonoré, sier Ringvik.

Bestille  prøveutstyr hjem
Prøvene  som blir analysert for både gonoré, klamydia og mykoplasma kan bestilles på hjemmesidene til Olafiaklinikken, og blir sendt i en umerket og diskret pakke til adressen som blir oppgitt. Informasjon om hvordan prøvene skal tas og returneres til Oslo universitetssykehus ligger i pakkene sammen med linker til korte instruksjonsvideoer på YouTube. Videoene finnes også på www.olafia.no.

Testpakkene distribueres også i samarbeid med Sjekkpunkt og Helseutvalget.

– Med dette nye tilbudet håper vi at mange flere, kanskje spesielt de i risikogruppen som ikke har symptomer på gonoré, faktisk tester seg, sier Sindre Ringvik.

- Hva skjer hvis jeg er positiv?
Prøver som sendes inn analyseres ved Oslo universitetssykehus. Dersom det viser seg at personen er smittet med en seksuelt overførbar infeksjon, vil Olafiaklinikken ta kontakt med vedkommende for å starte behandling og gjennomføre såkalt smittesporing slik at man også kan tilby behandling til personens nåværende og tidligere sexpartnere.

– Det er bare ved å finne og behandle smittede at vi kan bremse den store økningen i gonorétilfeller. Derfor håper vi at flere menn som har sex med menn vil teste seg oftere, og på den måten hjelpe oss med å stanse spredningen av sykdommen, sier Ringvik.

- Hvorfor egen testpakke til menn som har sex med menn?

Olafiaklinikken har hatt et hjemmetest-tilbud for urinprøver og vaginalprøver i snart ti år for heterofile menn og kvinner.  Den nye testpakken for menn som har sex med menn inkluderer også prøver fra anus og hals i tillegg til urinprøven. Seksuelt overførbare infeksjoner i hals og endetarm medfører sjelden noen plager, men er like smittsomt. Derfor er screening viktig fra alle tre stedene.

Personer som har symptomer på kjønnssykdom oppfordres til å komme til Olafiaklinikken for undersøkelse, flere tester, rådgivning og behandling. Hjemmesidene til Olafiaklinikken har informasjon om åpningstider, timebestilling og tidspunkt for drop-in timer.  

 

Mer informasjon:

Olafiaklinikkens hjemmesider

Bestill hjemmetesten

Les mer om gonoré 

Helseutvalget