ribboninhand_bred

Årsmøte og valg av HivNorges styre

Torsdag 15. mars 2017 er det årsmøte i HivNorge. Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. På valg i år er nestleder, to styremedlemmer og et varamedlem.

Valgbare til styret er i henhold til våre vedtekter, personmedlemmer og personer foreslått av organisasjonsmedlemmene. Styret skal avspeile medlemsmassen i organisasjonen på en rimelig måte. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Flertallet av styrets medlemmer må være hivpositive eller pårørende.

Har du forslag til kandidater for styret i HivNorge 2018 kan disse sendes til Sindre Ringvik på mail sinrin@ous-hf.no. Valgkomiteen har et ønske om innspill på heterofile menn, dette med tanke på å kunne få et styre som gjenspeiler medlemsmassen.

Valgkomiteen må ha innspill inn innen søndag 11. februar.

Her kan du finne innkallingen til årsmøte som er sendt alle medlemmer 12. januar 2018.