generisk_bred

PrEP-prisen kraftig redusert

Patentet på Truvada har utløpt og allerede nå sparer felleskapet store beløp på innføringen av generiske alternativer. For brukerne betyr det at PrEP-medisinene kommer fra en ny leverandør. Ut over det er alt annet likt.

Legemiddelet Truvada har frem til nå vært det eneste godkjente legemidlet til bruk som PrEP. Dette fordi Truvada, som er utviklet av produsenten Gilead, har vært beskyttet av et patent. Patentet på Truvada utløp i Norge 1. juli i år, og samtidig kom det generiske byttepreparatet «Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz» på markedet.

Når patenttiden til legemidler går ut, kan det utvikles kopier, såkalte generiske legemidler. De generiske legemidlene inneholder akkurat samme virkestoff som originalen, og har samme virkning hos pasientene som originallegemiddelet.

generisk

Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz er et likeverdig generisk byttepreparat. – Det betyr at det nye generiske preparatet har likt virkestoff og lik styrke som original-preparatet og erstatter dette fullt ut, forteller Helga Festøy, enhetsleder for området legemiddelbruk i Statens legemiddelverk.

Rimeligste alternativ
Emtricitabine/Tenofovir disproxil (tidligere Truvada) benyttes både til PrEP og i kombinasjon med andre medisiner til hivbehandling. For brukerne betyr innføringen av generiske byttemedisiner at man får utlevert det rimeligste legemiddelet ved neste besøk på apoteket. Brukere som ikke bytter til rimeligere legemidler, må selv betale mellomlegget. Folketrygden dekker kun rimeligste likeverdige alternativ.

For folketrygden (staten) er det store beløp å spare ved overgang til generiske byttemedisiner. Allerede nå er PrEP levert fra apotek-kjedene Vitus og Komplett blitt over 35 prosent billigere. Det betyr at staten sparer over 24 000 kroner for hver pasient som tar PrEP hver dag i ett år. Samtidig forventes prisen å gå ytterligere ned i tiden fremover. – Dette er gode nyheter og noe vi har ventet på, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge. – Kostnad har vært et av de mest brukte argumentene mot PrEP, selv om prisen for PrEP er mye lavere enn å ha enda flere hivpositive kronikere i helsevesenet resten av deres liv. Med forventning om ytterligere prisreduksjon fremover vil dette argumentet falle helt bort, fortsetter Hansen.

Store forskjeller
De aktuelle prisene for Truvada og den generiske byttemedisinen ble sjekket hos alle de store apotek-kjedene 6. juli. Det er store forskjeller fra kjede til kjede, med Boots-kjeden som den absolutt dyreste i vår pris-sjekk. Hos Boots var prisreduksjon på fattige 7 prosent (418 kroner pr. mnd). Se tabell nederst i artikkelen.

I felleskatalogen er «Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz» og «Truvada» oppført med samme pris, kr. 5 626,50. Vi spurte Helga Festøy i Statens legemiddelverk om hvorfor. – Legemiddelverket fastsetter en maksimalpris for reseptpliktige medisiner, og det er fritt opp til hvert enkelt apotek å selge medisinene til lavere pris enn maksprisen. Nå har Legemiddelverket tatt initiativ til å innlemme dette virkestoffet i trinnpris-modellen fra 1. september. Da blir prisreduksjoner obligatoriske for alle apotek, forteller Festøy.

Trinnprissystemet ble innført i 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes legemiddelkostnader. I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. Trinnpris medfører at priskuttet settes til 35 prosent umiddelbart. Videre reduseres prisen ytterligere med 59 prosent etter seks måneder og i noen tilfeller med 69 prosent etter 18 måneder. Trinnprissystemet er en enkel måte myndighetene kan sikre at også Folketrygd og pasient kan nyte godt av lavere legemiddelpriser.

Pasientsikkerhet
Vi har bedt om en kommentar til innføringen av generiske byttemedisiner fra Gilead. I en e-post skriver direktør Göran Skoglund i Gilead Science Nordic at «Gilead kommer til å fortsette å tilby Truvada i Norge. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet og Gilead har derfor et sikkerhetslager av Truvada tilgjengelig dersom noen av de andre produsentene rammes av leveranseproblemer. Ut over dette har Gilead ingen kommentarer til den økte konkurransen eller innføring av generiske byttemedisiner.

Som regel godkjennes medisiner for hele EU/EØS-området samtidig av EU-kommisjonen. Flere produsenter har allerede fått godkjenning til å markedsføre og selge et likeverdig generisk alternativ til Truvada i EU/EØS. Det forventes derfor at det relativt raskt blir ytterligere konkurranse på det norske PrEP-markedet.

Priser per 6. juli 2017.

Apotek-kjede Truvada
Utsalgspris
Emtricitabine/
Tenofovir Sandoz
Utsalgspris
Prisreduksjon Prisreduksjon prosent av maksimalpris
Komplett 5581,00 3601,00 1980,00 36 %
Vitus 5626,50 3601,00 2025,50 36 %
Apotek 1 5626,50 4432,00 1194,50 21 %
Boots 5626,50 5207,00 419,50 7 %