Om hiv/aids

Hiv er en forkortelse av humant immunsviktvirus. Hiv er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp - og uten behandling vil de fleste utvikle aids.

virus

Etter at viruset har vært i kroppen en stund, blir mange hivpositive syke av opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som ligger latent hos de fleste mennesker, men som ikke vil gi noen utslag dersom immunforsvaret fungerer. Dette kan for eksempel være soppinfeksjoner, toksoplasmose og enkelte typer kreft. Med riktig behandling kan hiv holdes i sjakk, men ikke kureres.

Har du spørsmål om hiv og aids, ta gjerne kontakt med oss.