Andres materiell

Positiv - stempling, seksualitet, hiv & aids Den norske kirke erkjenner at kirken er dypt berørt av aids i en verden der den globale hiv/aidsepidemien har fått katastrofale dimensjoner. Kirkemøtet har bedt Mellomkirkelig råd å utarbeide et informasjons- og bibelrelatert samtaleopplegg for ungdom og voksne om etiske spørsmål knyttet til hiv/aids, seksualitet, stigmatisering og global rettferd. Laget av Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund. Rapporten bestilles på www.verbumforlag.no

Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er et gratis hefte som gir informasjon og hjelp til å orientere seg for dem som nylig har mottatt en positiv hiv-test. Det legges spesielt vekt på fakta om hiv, utvikling av hivinfeksjon og behandling. I tillegg berører heftet spørsmål rundt kosthold, alternativ behandling, reiser og vaksinasjoner. Utgis av Folkehelsa.

Kvinner som lever med hiv Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som tar for seg spørsmål som spesielt angår kvinner, eller som kvinner kan oppleve annerledes enn menn. Det legges særlig vekt på seksualitet, kropp og helse, graviditet, fødsel og barseltid. Her kan du laste ned Kvinner som lever med hiv eller du kan bestille brosjyren hos Helsedirektoratet.

Sex mellom menn Helseutvalget for homofile har fått laget en helt ny sikrere sex brosjyre. Brosjyren handler om hvordan menn kan ha sex sammen med minst mulig risiko for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. En brosjyre med lekker design og lekre fotografier. Kontakt Helseutvalget om du vil ha et gratis eksemplar. 

Ny Tid Syv hivpositive homser deler sine tanker og erfaringer i denne brosjyren og forteller hvordan de har opplevd ulike spørsmål og problemstillinger rundt det å leve med hiv. Hvordan oppleves det å få en hivdiagnose? Hvem skal man fortelle – og når? Hva med sex og kjærlighet? Helse og fremtid? Kan bestilles fra Helseutvalget.

Fakta om hiv og aids på 14 språk Lett forståelig kunnskap om hiv og hepatitt. Det er hva du finner i de nye brosjyrene fra Folkehelsa og Statens helsetilsyn. Brosjyrene kommer på 14 språk, og inneholder enkel faktakunnskap om sykdommene. Dessuten tar de for seg symptomer, smittemåter og råd om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot smitte. Her kan du laste ned Fakta om hiv og aids-brosjyrene.

Smittevernboka gis ut av Folkehelseinstituttet, og er tilgjengelig som e-bok. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer med relevans til norske forhold. Smittevernboka er delt inn i to hovedområder, én del omhandler ulike smitteverntemaer og én del omhandler enkeltsykdommer. Denne elektroniske utgaven oppdateres fortløpende, og her kan du laste ned smittevernboka.