Hvordan behandler man en hivinfeksjon?

Man har ennå ikke funnet en behandlingsmetode som helbreder hiv helt. Det finnes medisiner som kan bedre immunforsvaret eller hindre at immunforsvaret blir så dårlig at man utsettes for infeksjonssykdommer som er vanlig når man er hivsmittet. Det blir hele tiden forsket på nye medisiner, og de utvikles hele tiden.

truvada_2

Når skal man begynne behandling mot hiv?
Hiv utvikler seg forskjellig hos hvert enkelt individ. Behandlingen av hiv varer hele livet når den har begynt, og er tung både fysisk og psykisk.

Det er vanskelig å ta en avgjørelse om når en behandling skal startes. Noen mener den bør startes så tidlig som mulig, da det er i den første fasen at hivviruset formerer seg raskest. Antivirale medisiner hjelper kun når hivviruset formerer seg.

Hva slags medisiner får man mot hiv?
Hensikten med å ta legemidler som hemmer hiv, er å bremse kroppens produksjon av virus så mye som mulig og så lenge som mulig. For å lykkes med det, må du ikke bare ta tre eller forskjellige antivirale legemidler hver dag, men du må også ta legemidlene i rett dose, til rett tid og på rett måte. I dag finnes det legemidler som kombinerer alle virkestoffene i én pille. Legemidler som hemmer hiv, kalles antivirale legemidler.

Det finnes tre hovedkategorier medisiner som forhindrer viruset i å spre seg og gjøre "ugagn" i kroppen. Alle tre blir brukt samtidig hos de som blir behandlet for hiv. Hver av disse kategoriene har flere undergrupper. Her i Norge kan et årsforbruk av medisiner koste opp til 200.000 kroner.

Hva slags bivirkninger kan man få?
De vanligste bivirkningene ved antiviral behandling kan være:

Hodepine (til å begynne med), diaré, kvalme, dårlig appetitt, vekttap, munntørrhet, lipodystrofi, utslett ved allergi

Fordi man kombinerer medisiner kan hver enkelt kombinasjon gi bivirkninger som ikke oppstår når medisinene brukes enkeltvis. Fordi hivviruset er relativt ungt i medisinks sammenheng, er ikke alle bivirkninger beskrevet. Det vil hele tiden komme ny informasjon om hvilke medisiner som gir forkskjellige bivirkninger, enten alene eller i kombinasjon med andre.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, vedtatt av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Den norske legeforening. Disse er revidert i 2017 og kan lastes ned som pdf-dokument.

Hastekur mot hiv: Har man blitt utsatt for en smitterisiko ved for eksempel sprøytestikk, finnes det en kur som kalles PEP man tror kan virke. Her kan du lese mer om PEP.

Les også vår spalte Spørsmål Med Svar (SMS).