Den globale situasjonen

De forente nasjoner (FN) har organisert arbeidet mot hiv og aids gjennom organisasjonen Unaids, som har hovedkontor i Geneve, Sveits.

FN-organisasjonen Unaids leverte sin årsrapport "Report on the global AIDS epidemic" 2008 umiddelbart før Mexicokonferansen i august 2008. I denne rapporten gir man en oppsummering av aidssituasjonen på verdensbasis, og identifiserer fremganger, hindringer og videre forpliktelser som må til i årene fremover. Rapporten baserer seg på tall og informasjon fra hele 147 land, noe som innebærer en økende rapportering og som gir et bedre grunnlag for å vurdere epidemien på verdensbasis.

Under aidskonferansen i Mexico i august 2008 leverte også Unaids et dokument med ti teser om hvorfor kriminalisering av hivpositive virker mot sin hensikt. Unaids har også en egen side om hiv og menneskerettigheter, med oversikt over de ulike problemstillingene.