En kort historie om hiv

De første som ble rammet av aids var homoseksuelle menn. Denne opplysningen, om en ny, mystisk sykdom som rammet homoseksuelle, har senere preget hele vår holdning, vår debatt og hvordan vi har forsøkt å håndtere denne epidemien. 

Sykdommen ble kalt Gay Pneumonia. Uoffisielt fikk den navnet WOGS (The Wrath of God Syndrome), dernest GRID (Gay Related Immuno-Deficiency).

I de følgende måneder begynte det å dukke opp tilfeller hos ikke-homser, hos intravenøse misbrukere og hos blødere.

Til tross for motstand mot å innrømme at det var noen forbindelse mellom denne tilstanden hos blødere og den samme tilstanden hos homoseksuelle, ble man enige om at GRID var et dårlig navn og ved en konferansen i Washington i 1982 ble navnet AIDS valgt.

CDC  publiserte en liste over hvilke personer som var i risiko for å bli smittet med den nyoppdagede pesten. Listen ble kalt 4-H-gruppen og besto av homoseksuelle, hemofilikere, heroinmisbrukere og haitiere.

I 1983 ble også seksualpartnere til disse gruppen lagt til, men for flere år fremover var denne listen grunnlaget for synet om at den vesentlige risikofaktor for å få aids var betinget i at du tilhørte en spesiell kategori mennesker - ikke hva du gjorde.

Dette endret seg ikke da det ble klart at også kvinner kunne få aids, og at de kunne bringe infeksjonen videre til sine barn. Heller ikke endret det seg da årsaken ble funnet i 1984 – et virus. Det ble klart hvordan viruset ble overført mellom mennesker; ved blod, ved sex og fra mor til barn.

I Norge var den første som vi vet døde av aids en heteroseksuell sjømann. Han døde i 1965. Hans kone og yngste barn døde av det samme, noe vi vet fordi blodprøver av dem ble oppbevart.

De første årene var det vanskelig for å få innrømmelse at kvinner faktisk var mottakelige for viruset. Man fant alle mulige subtile forklaringer på hvorfor haitiske kvinner ble smittet, likeledes hvorfor sykdommen hos kvinner i Sentral-Afrika var like vanlig som hos menn.

Dette ble forklart ut fra at kvinner som ble smittet var omskåret, eller at analsex var langt farligere i Afrika som et ledd i fødselskontroll enn det var i USA. Etter hvert som det kom beviser for at kvinner fortsatt ble smittet med hiv, ble det straks forbundet med prostitusjon, promiskuøsitet og sprøytebruk.

Dette kunne ikke ramme hvite middelklassekvinner. Igjen ble sykdommen forbundet med hva slags klasse eller kategori du tilhørte, ikke hva du gjorde.

Høsten 1986 ble det akseptert at kvinner kunne smittes med hiv uten at det var nødvendig med noen ekstra faktor, og at sykdommen faktisk smittet fra menn til kvinner og fra kvinner til menn.