Kriminalisering av smitte

Ifølge straffelovens § 155 er det straffbart å smitte noen med en allmennfarlig sykdom eller å utsette noen for smittefare. Også i flere andre land er smitteoverføring kriminalisert.

paragraf.jpg
 

I Norge har denne paragrafen kun vært benyttet i forbindelse med hiv. Her kan du lese mer om straffeloven.

Det er ikke bare i Norge vi har en straffelov som omhandler smitteoverføring. Også i andre land finnes det lovverk hvor smitteoverføring, eller å utsette andre for smittefare kan gi straff. Noen land har egne paragrafer spesielt rettet mot hiv.

HivNorge har også laget en liten brosjyre med oversikt over lovverket i de nordiske landene når det gjelder hiv og smittefare. Denne kan du laste ned som en pdf-fil.

Her finner du en oversikt over de ulike landenes lovverk, praksis og dommer i forhold til smitteoverføring av hiv.