Hva er aids?

Aids er en forkortelse for det engelske begrepet aquired imminodeficiency syndrome. På norsk vil man kunne si ervervet immunsviktsyndrom. Syndrom betyr en gruppe symptomer som tilsammen karakteriserer en bestemt lidelse. Aids er et samlebegrep for en rekke sykdommer som har det til felles at de skyldes et nedsatt immunforsvar som følge av en hivinfeksjon.

Hva skal til for å få diagnosen aids?
Hvilke kriterier som ligger til grunn for en aidsdiagnose varierer fra land til land. Et typisk trekk er at de opportunistiske sykdommene opptrer oftere og i livstruende former. Overgangen fra hivinfeksjon til fullt utviklet aids er glidende og går over tid, men som regel må det én stor eller flere små infeksjoner til for at diagnosen aids skal stilles.