Hva er hiv?

Hiv er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig immunsviktvirus. I en del gamle bøker vil man finne betegnelsen HTLV-III og LAV. Den betegnelsen som brukes i dag er hiv. Hiv er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp.

hiv-virus_01

Etter at viruset har vært i kroppen en stund, blir mange hivpositive syke av opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som ligger latent hos de fleste mennesker, men som ikke vil gi noen utslag dersom immunforsvaret fungerer. Dette kan f eks være soppinfeksjoner, toksoplasmose og enkelte typer kreft.

Stadier av hivinfeksjon
En person som er smittet med hiv, har hivinfeksjon. Hivinfeksjonen kan være asymptomatisk (ikke symptomgivende) eller symptomgivende. En kan dele opp en hivinfeksjon i flere stadier:

Akutt hivinfeksjon Kort tid etter smitte (3-6 uker) får noen - men slettes ikke alle - en akutt hivinfeksjon med influensaliknende symptomer. De vanligste symptomene er feber, svelgsmerter og hovne lymfeknuter. Det kan også være utslett, diaré, hoste og belegg på mandlene.

Asymptomatisk hivinfeksjon Deretter er de fleste uten symptomer i mange år. Noen får likevel forstørrede lymfekjertler flere steder i kroppen.

Symptomgivende hivinfeksjon Senere, som regel etter mange år, kan den hivpositive gå ned i vekt og være plaget av feber, nattesvette, tretthet, forstørrede lymfeknuter, diaré, soppinfeksjon i munnen, helvetesild og økende plager med utbrudd av herpes.

Svært mange får ingen symptomer i det hele tatt og den eneste måten å fastslå en hivinfeksjon på, er å ta en hivtest.

Varianter av hiv
Finnes i to hovedgrupper, hiv I og hiv II. I tillegg er det tusenvis av undergrupper av viruset, noe som gjør det vanskelig å lage en vaksine. Den vaksinen man hører og leser om er av behandlende karakter for å styrke hivpositives immunsystem slik at den hivpositive ikke utvikler aids.

Det er en rekke ord og uttrykk du vil komme over i litteratur omkring temaet. Vi har laget en oversiktlig ordliste hvor ordene er forklart.

Informasjon om hiv og aids og andre seksuelt overførbare infeksjoner kan du også finne i nedlastbare pdf-filer på 14 ulike språk på Folkehelsas hjemmesider. Ikke alle er enige i den vedtatte sannheten om at det er hiv-viruset som leder til aids. Professor Peter Duesberg er en av dem. Er du interessert i dette kan du lese mer på denne sida.