Ord og uttrykk i forbindelse med hiv og aids

Nedenfor finner du en ordliste over ord og uttrykk som du ofte vil se i forbindelse med artikler om hiv og aids.

Aids Acquired immuno deficiency syndrome. Utviklet immunsvikt syndrom.
Allmennfarlig smittsom sykdom Sykdom som kan gi opphav til spredning i befolkningen og dermed er meldepliktig i henhold til smittevernloven
Alternativ behandling Behandlingsmetoder som ikke inngår i skolemedisinen. Alternativ behandling omfatter bruk av urter, homøopati, akupunktur og lignende
Antigen Noe som immunsystemet gjenkjenner som fremmed og som skal uskadeliggjør for eksempel en bakterie
Antistoff Proteiner (eggehvitestoffer) som dannes av immunsystemet som svar på et fremmed stoff (antigen) for å uskadeliggjøre dette
Asymptomatisk Uten sykdomstegn
AZT Gammel betegnelse på det første hiv-medikamentet som forelå. Er i dag kjent som Retrovir (zidovudin).

Bakterie Encellet organisme. Noen er sykdomsfremkallende
Benmarg Finnes i de store rørknokler og produserer hvite og røde blodlegemer
Bivirkninger Utilsiktede (som oftest negative) virkninger av et medikament som gis i anbefalt dose

CD Cluster determinant
CD4 Et molekyl på overflaten av enkelte celler som hiv kan binde seg til for å komme inn i cellen
CD4-celle En celle med CD4-molekyl på overflaten
CD4-tallet Antall CD4-celler i blodet. Gir opplysninger om immunforsvaret
CMV Cytomegalovirus Et virus som kan gi alvorlig sykdom/blindhet hos personer med langtkommet hivinfeksjon
Cocktail En valgt kombinasjon av medisiner med effekt på hivinfeksjon

DNA Deoxyribonuclein syre (acid). Arvestoff i alle levende organismer.

Enzym Et protein (eggehvitestoff) som fremmer kjemiske reaksjoner

Fusjonshemmer Medisin mot hiv som hemmer/blokkerer at hiv kan binde seg til cellen

HAART Highly Active Antiretroviral Therapy. Betegnelse for spesifikk behandling mot hivinfeksjon
Helvetesild Herpes zoster, smertefull hudsykdom med blemmer. Skyldes reaktivering av vannkoppvirus og kommer ved nedsatt immunforsvar. Vanlig hos eldre og hos personer med nedsatt immunforsvar
Hemoglobin (Hgb) Rødfarget stoff med jernforbindelse som finnes i røde blodlegemer som kan binde og transportere surstoff (oksygen). Måles i en blodprøve i stedet for «blodprosent»
Hepatitt (A, B & C) Leverbetennelse/gulsott
Herpes simplex Virus som forårsaker munnsår («forkjølelsessår ») eller sår på kjønnsorganer
Hvite blodlegemer En gruppe celler som er en sentral del av immunsystemet.
Kaposis sarcom Svulster på hud, slimhinner eller indre organer forårsaket av kreft i blodårer
Kolesterol Et fettstoff som dannes i leveren. Viktig for produksjon av hormoner og for dannelse av cellevegger

Lymfocytter En type hvite blodlegemer. To undergrupper, B og T-lymfocytter
Lymfomer Kreft i lymfeknuter

Molekyl Kjemisk substans bestående av ett, to eller flere atomer
Mutasjon Sprangvis forandring i arvestoffet i en organisme

Nukleosid/nukleotidanalog Kjemisk stoff som ligner et nukleosid/nukleotid
Nukleosider «Byggestener» i RNA og DNA

Opportunistisk infeksjon (OI) Infeksjoner som gir sykdom hos personer med nedsatt immunforsvar. Forårsakes oftest av organismer som ikke gir plager hos immunfriske personer

PCP - Pneumocystis carinii pneumoni En lungebetennelse (pneumoni) forårsaket av en sopp (Pneumocystis carinii) hos personer med sterkt nedsatt immunforsvar
PEP Posteksposisjonell profylakse Behandling som gis forebyggende (profylaktisk) for å hindre smitte etter man har vært utsatt for risiko (posteksposisjonell)
Pneumokokker Bakterier som kan gi lungebetennelse
Primær hivinfeksjon Influensalignende sykdom som opptrer to - fire uker etter smitte hos over halvparten av dem som smittes med hiv
Profylakse Forebyggende tiltak/behandling
Protozoer Encellede organismer. Tallrike forskjellige arter. Mange kan gi sykdom hos mennesker

Resistent - motstandsdyktig Det betyr at et medikament ikke lenger virker på en mikrobe.
Retrovirus En stor gruppe av virus som kan gi forskjellige sykdommer hos mennesker. Hiv tilhører gruppen av retrovirus
Revers transkriptase Et enzym som endrer genetisk materiale fra RNA til DNA
Reversering at RNA, arvestoffet i hiv, ved hjelp av et enzym, revers transkriptase, omdannes til DNA, arvestoffet hos mennesker
RNA Ribonukleinsyre Bygger opp proteiner inne i cellene etter mønster av DNA

Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) Smittsomme infeksjoner som vanligvis overføres ved samleie eller annen kjønnskontakt
Serum Klar blodvæske uten blodceller, men inneholder antistoffer og andre kjemiske stoffer
Smittekontakter Alle som har vært i risiko for smitte av en sykdom
Stamme - subtype Hiv finnes i forskjellige stammer eller subtyper. Disse har forskjellig utbredelse slik at for eksempel en subtype er vanlig i Europa og USA, mens en annen er vanlig i Afrika. Man kan finne forskjellige stammer/subtyper av hiv i de fleste land
Symptomatisk Å ha tegn på sykdom. Brukes også om behandling
Symptomatisk behandling Det vil si å behandle symptomene, og ikke årsaken til sykdommen
Syndrom En gruppe av symptomer som er typisk for en bestemt sykdom/tilstand

T4-celle = hjelpercelle En gruppe blant lymfocyttene som varsler immunsystemet om spesielle infeksjoner. Disse celler angripes og ødelegges av hiv
T-celle En lymfocytt som er en undergruppe av celler tilhørende de hvite blodlegemer
Toxoplasma gondii Kan gi hjernebetennelse ved sterkt nedsatt immunforsvar
Toxoplasmose En sykdom som skyldes infeksjon med parasitten
Trichomonas vaginalis en protozoe som gir skjedekatarr hos kvinner. Overføres seksuelt. Den er nå sjelden i Norge, men svært vanlig på verdensbasis.
Triglycerider «Byggestener» for Fettstoffer
Trombocytopeni Lavt antall trombocytter. Kan forekomme ved hivinfeksjon
Trombocytter = blodplater En type blodceller viktig for levringen (koagulasjonen) av blodet
Tuberkulose Sykdom forårsaket av tuberkelbasillen (Mycobacterium tuberculosis)

Virus En mikroorganisme som kun kan formere seg i levende celler
Virusmengde Antall virus i blod

Western Blot Tester som kan brukes til påvisning av spesielle antistoffer, blant annet mot hiv.