PEP og PrEP

truvada

PEP
PEP er forkortelse for posteksponeringsprofylakse. Om man har vært utsatt for en risikosituasjon kan PEP gis som medisiner som kan hindre at hivviruset ikke får kommet inn i cellene og reprodusert seg.  PEP skal tas snarest mulig og inntil 48 timer etter at man har vært utsatt for hivsmitte. PEP tar man i 28 dager.

Du kan lese mer om PEP her.

PrEP
PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell hivinfeksjon. Muligens kan flere hivmedisiner brukes som PrEP, men forskningen som har vært gjort på PrEP har vært gjort med legemidlet Truvada. Dette består av virkestoffene Tenofovir og Emtricitabine. PrEP gis da som en tablett Truvada daglig. Bivirkningene kan være  kvalme og mageproblemer.  Oppfølging hos lege med kontroller av blodverdier er viktig for å avdekke om behandlingen påvirker organer i kroppen. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner så kondom bør brukes uavhengig av PrEP.

PrEP er nå tilgjengelig i Norge. Les artikkel her.

Hvem er det for? PrEP  er i dag nevnt i de Faglige retningslinjene for behandling og oppfølging av hiv: Helsemyndighetene har nå godkjent at PrEP kan skrives ut til personer som er i risiko for å få hiv.

PrEP er for personer som er i risiko for å få hiv. Eksempler på dette vil være i forhold med hivnegativ og hivpositiv der en ikke har kontroll over sexlivet/eller om hivpositiv er på vellykket behandling.

WHO – Verdens helseorganisasjon har anbefalt PrEP for msm (menn som har sex med menn).

Msm er i risikogruppe for hiv og de som har høy seksuell risikoadferd vil være særlig aktuelle for PrEP.

Forskning som har vært gjort (IPERGAY og PROUDE) viser svært gode resultater for å forebygge hiv blant msm med PrEP.