Quiz

Har du lyst til å teste kunnskapene dine om hiv og aids?
HivNorge har laget en rekke quiz som du kan prøve deg på.

quiz

Hva vet du om å leve med hiv?

bilderamme_quiz_levemed

Er hivpositive som jobber som sykepleiere pålagt å informere arbeidsgiver og kolleger?

Kan hivpositive kvinner føde hivnegative barn?

I hvilket av disse landene kan du risikere å bli kastet ut om du er hivpositiv?

Bør man opplyse tannlegen om at man er hivpositiv?

Hvor mange tror Folkehelsa lever med hiv i Norge uten å vite det?

Kan hivpositive løpe maraton?

Hva vet du om hiv, sex og smitteveier?

bilderamme_quiz_sex

Kan du få hiv av å kysse en hivpositiv?

Er det lettere å få hiv om du har gonoré eller syfilis?

Når du har sex med en hivpositiv, har hun/han da en juridisk plikt til å informere deg?

Har vellykket behandling betydning for å bli smittet med hiv når du har sex med en hivpositiv?

Kan bruk av kokain eller andre rusmidler føre til at smitterisikoen for hiv øker?

Er hiv mest smittsomt ved ubeskyttet ...

Hva vet du om hivtesten?

bilderamme_quiz_test

Kan du ta hivtesten anonymt?

Får gravide tilbud om hivtest?

Når anbefales det å ta en hivtest?

Kan du ta en hivtest hos fastlegen din?

Hvor lenge etter at du har vært i en risikosituasjon regnes en hivtest som helt sikker?

Hvor lenge må du vente på svaret på en hurtigtest for hiv?