Hva vet du om hiv, sex og smitteveier?

bilderamme_quiz_sex

Kan du få hiv av å kysse en hivpositiv?

Er det lettere å få hiv om du har gonoré eller syfilis?

Når du har sex med en hivpositiv, har hun/han da en juridisk plikt til å informere deg?

Har vellykket behandling betydning for å bli smittet med hiv når du har sex med en hivpositiv?

Kan bruk av kokain eller andre rusmidler føre til at smitterisikoen for hiv øker?

Er hiv mest smittsomt ved ubeskyttet ...