Hva vet du om hivtesten?

bilderamme_quiz_test

Kan du ta hivtesten anonymt?

Får gravide tilbud om hivtest?

Når anbefales det å ta en hivtest?

Kan du ta en hivtest hos fastlegen din?

Hvor lenge etter at du har vært i en risikosituasjon regnes en hivtest som helt sikker?

Hvor lenge må du vente på svaret på en hurtigtest for hiv?