Statistikk

Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen.

statistikk

I 2013 ble det meldt om 233 tilfeller, mot  242 året før (2012), mens det i 2011 ble meldt om 268 nye tilfeller av hivsmitte. Toppåret for nysmitte var 2008 da det ble meldt 299 nye tilfeller. Smittetilfellene blant menn som har sex med menn (msm) viser imidlertid en stadig høy frekvens, selv om tallene går noe opp og ned fra år til år. I 2011 ble det meldt inn 97 tilfeller av nysmitte i denne gruppen, mot 76 i 2012. I 2013 var tallet igjen svært høyt, nemlig 98 tilfeller, og i 2014 var det ny rekord: 107.

Hivtallene øker igjen.

Statistikk for 2014 fra Folkehelsa.

”Hivsituasjonen blant heteroseksuelle bosatt i Norge i ser ut til å være relativ stabil. Fortsatt påvises hiv sjelden blant heteroseksuell ungdom i Norge. Langtidstrenden blant heteroseksuelle i Norge har imidlertid vært en svak øking av nysmitte, og vi regner med at dette vil fortsette. Både i Norge og verden rundt oss øker antall hivsmittede heteroseksuelle og med fortsatt lav trusseloppfatning i forhold til smitterisiko og lav kondombruk ved tilfeldig sex øker sårbarheten også for denne gruppen,” mener Folkehelseinstituttet.

Statistikk over hiv i Norge finnes på folkehelsas hjemmesider.