Om oss

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv.

Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.

Vi er aktivt tilstede når avgjørelser blir tatt, for å påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning av viruset.

HivNorge er en medlemsbasert interesseorganisasjon, med årsmøte og valgt styre. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus. Se vedtekter.

hivnorgebanner