Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammets rammer er gitt i

• Vedtektene til HivNorge
• Organisasjonens plattform
• Økonomiske betingelser/bevilgede midler til prosjekt
• Menneskelige ressurser
• Styrevedtak

Det vil bli utarbeidet konkrete tiltaksplaner for det enkelte år, der strategier, ansvarsfordeling og tidsfrister vil framkomme. Arbeidsprogrammet ble vedtatt av Årsmøtet 25. mars 2006, og gjelder for perioden 2006-2008.

Arbeidsprogrammet for perioden 2006-2008 kan du laste ned herfra.