Bli medlem

Elektronisk innmelding for enkeltmedlemmer
Innmeldingen sendes kryptert med e-post. Personopplysninger lagres på en sikker og fortrolig måte. Dersom du ønsker å melde deg inn via post isteden, er du velkommen til å sende oss et brev. Medlemskapet inkluderer også fagbladet POSITIV, som kommer fire ganger i året. Ønsker du ikke post tilsendt, får du heller ikke fagbladet.

Gå hit for elektronisk innmeldingsskjema