HivNorge søker ny generalsekretær

HivNorges nye generalsekretær vil lede sekretariatets engasjerte og dyktige medarbeidere i deres allsidige påvirkningsarbeid. HivNorge driver et utstrakt informasjons- og veiledningsarbeid om hiv og aids. Gjennom egne digitale og trykte medier og delaktighet i det offentlig rom, skal HivNorge være en sentral aktør i arbeidet med å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. I tillegg til å sikre daglig drift og videreutvikling av HivNorge, forventes det at du gjennom målrettet innsats evner å øke inntektsgrunnlaget.

For å videreutvikle HivNorges sentrale posisjon som aktør på feltet, ønsker vi oss derfor en offensiv leder som evner å kombinere strategisk tenkning med en operativ lederstil. Gode relasjonsbyggende egenskaper og formidlingsevner er en forutsetning for å lykkes. Du kommuniserer like godt med det enkelte medlem, mediene, offentlige myndigheter og næringslivet. Videre er du en leder som gjennom gode relasjonsskapende egenskaper utarbeider og forankrer mål, strategi og handlingsplaner.

HivNorges nye generalsekretær må være en trygg og tydelig leder med erfaring fra organisasjonslivet. Forståelse for økonomi og offentlig forvaltning er en forutsetning. God ledelse, strategisk teft og genuint engasjement er nøkkelen til et synlig og påvirkningssterkt HivNorge.

Vi tilbyr en ansvarsfull og utfordrende stilling i en viktig nasjonal setting innenfor folkehelse. Du vil arbeide sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere i et hyggelig og uformelt miljø.

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036, Rosalind Møyholm, tlf. 975 59 093 eller Anne Cecilie Braarud, tlf. 975 59 089 om du har spørsmål som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale. Du kan vise interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad innen 10. februar 2014. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

MercuriUrvaltil kunder blå-hvit

 

HivNorge-logo