Kort historie om HivNorge

HivNorge er et resultat av sammenslåingen av Pluss og Landsforeningen mot aids (LMA) i 1999. Pluss ble startet i 1988 som en selvhjelpsorganisasjon for hivpositive. Landsforeningen mot aids ble stiftet i 1987 av en rekke frivillige organisasjoner i Norge som ville gjøre en innsats for informasjon om hiv og aids.

Sammenslåingen i 1999 kom som et resultat av at begge organisasjonene hadde problemer med å overleve økonomisk.
Etter hvert som tiden har gått har organisasjonen utviklet sin egen spesifikke identitet, men med sterke røtter tilbake til foreldre-organisasjonene. HivNorge tar opp i seg det beste fra både Pluss og LMA. For det første bygger den på de ressursene som hivpositive representerer, og er et redskap for sikre at hivpositives interesser og rettigheter i samfunnet blir respektert og ivaretatt.

Det skjer blant annet gjennom individuell rådgivning, gjennom påvirkningsarbeid og deltakelse i den offentlige debatt. For det andre legger HivNorge stor vekt på å bidra til at offentligheten har korrekt kunnskap om hiv og hivrelaterte spørsmål. Dette skjer blant annet gjennom utstrakt bruk av hivinformanter, hivpositive som holder foredrag om hiv for skoleklasser og studentgrupper.

Les om stiftelsen av Pluss i mai 1988. Her er milepæler i norsk hivhistorie. Den 4. november 1988 ble fire av Pluss` styremedlemmer presentert på forsida av Verdens Gang. - Det var viktig å få presentert organisasjonen, sier Else Aasegg.

Hefte_forside_web

Den 21. august 2008 arrangerte HivNorge en artistgalla på Christiania Teater. Artistgallaen markerte at det var 20 år siden Pluss ble stiftet, at det var 20 år siden Henkidommen og 25 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt her i landet. I denne forbindelsen publiserte HivNorge et 32 siders hefte med bruddstykker av historien. Dette heftet kan du laste ned her.