Styret

HivNorge har både enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. Styret velges på årsmøtet.

Årsmøtet 12. mars 2016 valgte følgende styrerepresentanter for HivNorge for kommende år:

Styreleder Leif-Ove Hansen (personmedlem)
Nestleder Marcella Loyova (personmedlem)

Styremedlemmer:
Moira K. Eknes (personmedlem)
Andrés Lekanger (personmedlem)
Dan-Henning Ness (personmedlem)
Merete Klausen (org.medlem - Apotek1 Storgaten)
Morten Sortodden (org.medlem - PION)

Varamedlemmer:
1) Einar Seierstad (personmedlem)
2) Charlott Nordström (org.medlem - Norges Røde Kors)