Bilder

Pressen kan fritt laste ned bilder fra denne siden til bruk i både trykte og elektroniske medier. Vi setter pris på om fotografen krediteres.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 31 45 80 i vår ordinære kontortid mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 15.00. Alternativt kan du sende en e-post til post@hivnorge.no, eller kontakte oss via vår Facebookside.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad

Styreleder Leif-Ove Hansen

Styreleder Leif-Ove Hansen

Styreleder Leif-Ove Hansen