kristin_halvorsen_bred

Meningsløs hivinnsats av de rød-grønne

Den nye nasjonale hivstrategien som ble lagt fram på forsommeren følges opp med en snau million ekstra i statsbudsjettet som Kristin Halvorsen la fram i formiddag. Generalsekretær i HivNorge Evy-Aina Røe kaller budsjettet meningsløst og lurer på om departementet har forstått alvoret.

evyainaroe_big
Generalsekretær Evy-Aina Røe

Generalsekretæren lurer på om Helsedepartementet har tatt alvoret innover seg, og tillater seg å spørre om de i det hele tatt bryr seg. – Her har man brukt mange penger på å utarbeide en ny strategiplan og skapt forventninger og så viser man ingen vilje til å gjennomføre planen, sier hun. Arrogant kaller hun det.

31.529.000 kroner vil regjeringen bruke på smittevern til neste år. Det er 978.000 kroner mer enn det salderte budsjettet for inneværende år. Foruten hiv skal dette beløpet også dekke annet smittevernarbeid som for eksempel tuberkolosekontroll og forebygging av infeksjoner i helsetjenesten.

Strategiplanen ”Aksept og mestring” har to hovedmål, blant annet skal nysmitte med hiv reduseres. Fjoråret ble et rekordår med 299 nye hivpositive, og tallene så langt i år viser samme tendens. Man kan stille seg spørsmål om hvordan en snau million skal kunne bidra i noe særlig grad til å redusere dette tallet. Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helsedepartementet er enig i at dette kanskje kan være et dårlig signal i forhold til en innsats med å få redusert de økende smittetallene.

Hun understreker imidlertid at det ikke er blitt lovet noen vesentlig økning i øremerkede midler til hivplanen. - Men departementet har ikke mer å gi, sier hun. Pedersen legger imidlertid til at fem andre departement også er ansvarliggjort gjennom den nye strategiplanen, og denne skal ledes av Helsedirektoratet. – Det forventes at det her også bidras med ressurser, sier Pedersen, selv om det ikke er øremerkede midler.

Evy-Aina Røe synes Pedersen snakker over seg med dette utsagnet. – Vi får bare håpe at andre departementer tar på seg et ansvar Helsedepartementet tilsynelatende ikke er i stand til å ta, avslutter Røe.