HivNorge markerer Verdens aidsdag

Verdens aidsdag har siden 1988 blitt markert over hele verden 1. desember. I Oslo har dagen tradisjonelt blitt markert med konferanse, stands, gudstjeneste, fakkeltog og fest, så også i år.

HivNorge markerer dagen med en fagkonferanse fredag 30. november. Konferansen vil debattere nasjonal hiv- og aidspolitikk i årene framover. Blant innlederne finner vi helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og stortingsrepresentant Odd Einar Dørum fra Venstre foruten HivNorges styreleder Per Miljeteig.

I år er temaet "Ta ansvar!", og det er et ansvar som hver enkelt av oss må ta - også regjering og storting.

En ny dansk undersøkelse viser at hver tredje hivpositiv ikke forteller sin egen mor om diagnosen. Og tre av fem har fortalt det til maksimalt to personer. Undersøkelsen, som er gjort på initiativ av Hiv-Danmark, viser videre at tre av fem heller ikke har fortalt noe på arbeidsplassen. Hver tredje hivpositive danske har frykt for at diagnosen skal bli kjent i deres egen omgangskrets. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er særlig annerledes her i landet.

Derfor er en av de største utfordringene, både for mennesker som lever med hiv, og for samfunnet generelt å komme negative tanker, stigma, kunnskapsløshet, fordommer og diskriminering til livs. Fordi selv blant helsepersonell er det mye ubegrunnet frykt for smitteveier viser denne undersøkelsen.

Ta ansvar for å fjerne negative tanker, stigma, kunnskapsløshet, fordommer og diskriminering. Vi trenger en satsing i den nasjonale politikken for å komme dette til livs!

Gudstjenesten er i Trefoldighetskirken lørdag 1. desember kl. 19.00 og arrangeres av Aksept deretter går det fakkeltog til Cosmopolite hvor festen starter kl.20.30. Festen arrangeres av Helseutvalget.

HivNorge vil også sammen med Røde kors ungdom ha stand ved Glassmagasinet lørdag 1.desember mellom 11.00-15.00.

Ytterligere opplysninger fra HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe, tlf 481 34 516.