Se hva vi gjør

For at HivNorge skal kunne ivareta hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet arbeider vi på flere måter. Vi tilbyr informasjon og veiledning om hiv og aids, om rettigheter og tilbud for hivpositive og pårørende.

Vi bistår i enkeltsaker for å sikre enkeltmenneskes rettigheter når problemet er hivrelatert, og vi arbeider opp i mot myndigheter og beslutningstakere med å reise/drøfte generelle problemstillinger. Vi bidrar til kontakt mellom hivpositive gjennom en til en-samtaler, og legger til rette for å etablere grupper når det er mulig.

Vår informasjonsvirksomhet spenner fra bladet Positiv, til hivinformanter, til hivpositives møter med sekretariatet, til informasjonsbrosjyrer, til medieoppslag, og tilbud om forelesere for å nevne noe.