Andre brosjyrer

Hiv og loven. HivNorge har i samarbeid med Hiv-Norden laget en liten brosjyre med oversikt over lovgivnignen i de nordiske landene når det gjelder straffelov og hiv. Brosjyren er på 16 sider i postkortformat og er på engelsk. Den kan bestilles hos oss eller lastes ned i pdf-format.

Levekårsundersøkelsen 2008. Dette er den avsluttende rapporten fra forskningsinstitusjonen Fafos prosjekt om levekår blant hivpositive i Norge. Her har de kartlagt hivpositives situasjon med hensyn til økonomi, arbeidsliv, familie, venner og fysisk og psykisk helse. Her kan du laste ned Levekårsundersøkelsen 2008.

Sexvettregler HivNorge har laget en hendig liten lommebrosjyre med sexvettregler for ferie og sommer. Seks enkle regler som er gode å ha med seg når man er ute og reiser. Du kan enten laste ned sexvettreglene som pdf, eller bestille dem fra kontoret.

HivNorge gir ut bladet `POSITIV` 4 ganger i året. Bladet tar opp aktuelle saker, bidrar med nyheter og personlige intervjuer. Betalende medlemmer av HivNorge får bladet gratis tilsendt i posten, mens vi oppfordrer andre interesserte til å tegne abonnement.

Fortsatt farlig å kysse Forskningsstiftelsen Fafo har i samarbeid med HivNorge gjennomført en kunnskaps- og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen. Den viser blant annet at folk nærer en betydelig skepsis til hivpositive i arbeidslivet og at man kan få hiv av å kysse en hivpositiv. Her kan du lese mer om kunnskaps- og holdningsundersøkelsen.

Levekårsundersøkelsen for hivpositive 2002 Av Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen og Siv Øverås. Norges første forskningsrapport om levekår og livskvalitet blant hiv-positive, utført av forskningsstiftelsen FAFO på oppdrag fra Helsedepartementet og Pluss-Landsforeningen mot aids i 2002.