Bestill røde sløyfer!

Vis solidaritet med verdens hivpositive og aidssyke. Ved å kjøpe solidaritetssløyfen støtter du Hivfondet - til hjelp for hivpositive i en vanskelig situasjon.

Pinsene, som du kan feste til jakken, koster minimum 50 kroner per stk, og du kan bestille så mange du ønsker. Du får tilsendt pinsene sammen med faktura, og pengene går til Hivfondet.
Vi har to typer sløyfer. Den ene (bildet til venstre) kalles zulusløyfa, hvor inntektene deles mellom Hivfondet og Zulufadder. For den andre (bildet til høyre) sløyfa går alle inntektene for Hivfondet. Begge sløyfene koster det samme.

sløyfe-felles