Bladet POSITIV

pos_2013-02_cover

HivNorge har siden 2002 gitt ut bladet POSITIV
- et blad om mennesker med hiv.

Bladet tar opp viktige saker i debatten om hivepidemien og intervjuer med hivpositive om deres livssituasjon vies særskilt stor plass. Medlemmer av HivNorge får bladet gratis tilsendt i posten, mens vi oppfordrer andre interesserte til å tegne abonnement på bladet.

Et abonnement gjelder for ett år. Årets første utgave kommer i slutten av februar 2014.

Bladet Positiv er medlem av Fagpressen.

Ansvarlig redaktør: Arne Walderhaug - Grafisk form/layout: Concorde as