Faste spalter

Artikler fra faste spalter

fastespalterragnar

Psykologen.  Psykolog Ragnar Kværness svarer på spørsmål og problemstillinger som det kan være vanskelig å takle i hverdagen. Kværness har blant annet jobbet hos Alternativ til vold hvor han ledet Mannstilbudet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet med rusproblematikk. Kværness har jobbet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, men driver nå egen praksis. Ta gjerne kontakt.

fastespalter_haakon

Sexologen. Lege Haakon Aars har arbeidet som overlege og psykiater ved Aker Universitetssykehus, og ved Instiutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Han har praksis i Oslo og har dessuten fast spalte i avisa Verdens Gang (VG). Aars svarer på spørsmål du måtte ha om seksuallivet ditt. Ta gjerne kontakt.

fastespalterjohan

Les hva juristen skriver. HivNorges jurister svarer på spørsmål av juridisk karakter. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.