Mister lysten på sex

Jeg er en kvinne i slutten av trettiårene og har vært hivpositiv noen år, men har ikke begynt på medisiner ennå. Jeg føler at kroppen min har forandret seg etter at jeg ble diagnostisert og at jeg ikke er fortrolig med forandringen. Dette gjør at jeg mister lysten på sex. Hvordan kan jeg gjenvinne lysten og selvtilliten slik at jeg igjen kan ha et normalt sexliv.

Det er jo mange ting som kan gjøre at du opplever at både kroppen og din seksuelle lyst  forrandrer seg i den situasjonen du er i nå. For det første har du fått en alvorlig infeksjon som hiv; og naturlig nok kan oppleve at du føler deg nedfor og fortvilet over dette. For det andre så er du i en periode der du kanskje tenker mye på dette med å få barn; og du er kanskje ikke i noe stabilt parforhold og sliter med det å få en kjæreste. Nå skriver du ikke noe om det i brevet ditt, men i og med at jeg har kontakt med mange hivpositive, opplever jeg at mange sliter med tanker rundt dette.

Mange sier også at de opplever at livet kan være tyngre en stund etter at man har fått diagnosen og klart å komme over den første tiden. Men det er jo også ofte den tiden man kanskje får best hjelp i å bearbeide vonde tanker fra helsevesenets side. Men mange opplever nok at de går litt «alene» etter en tid, fordi helevesenet «regner med» på en måte at man da skal kunne ha kommet over denne første «sjokkfasen» og klarer seg bedre. Og mange opplever nettopp da ofte ensomhet og fortvilelse. Du skal liksom klare deg, tenker mange av omgivelsene. Og jeg opplever at du sier noe om at du egentlig er deprimert og dypt fortvilet, og da er det klart at man ikke har det store overskuddet til sex. Og heller ikke overskudd til å ta nok vare på kroppen sin. Det er nettopp det jeg ser hos mange som sliter med depresjon - og angst.

Seksuell lyst gir overskudd. Det er vel de flestes erfaring. Men man skal ha overskudd til å ta kontakt med eventuelle partnere og ha sex. Så i stedet blir man sittende der uten initiativ, og i tillegg kanskje heller ikke gjør alt for mye for å holde kroppen i form. Så på en måte kommer man inn i en ond sirkel; der depresjon fører til initiativløshet og dette igjen fører til dårligere selvtillit og fysisk og psykisk underskudd. Jeg tenker at dette kanskje nettopp er det som skjer med deg. Og da må du ut av denne «onde sirkelen». Og til det trenger du nok litt «drahjelp» både fra dine venner og omgivelser; og fra andre. Som du sikkert vet så er det ingen grunn til at du ikke skal ha sex som hivpositiv. Sikrere sex er vel noe du har hørt om fra både den ene og andre!

Og som du vet så er det også nå bra muligheter for hivpostitive kvinner å bli mødre. Så det er viktig ikke å miste troen på at du er som alle andre kvinner på din alder i alle ande anseender; bortstt fra at du har en hivinfeksjon som gjør at du må ta en del forholdsregler som andre ikke behøver å tenke på. Du er like verdifull som alle andre; og har like stor rett til et godt seksualliv som alle andre. Men det er nok troen på at du ikke er det; for å si det slik, som gjør at ditt selvbilde og derfor også din seksuelle lyst er dårlig. Snakk med venner om dette, og bruk dem. Og ikke minst; benytt organisasjoner som HivNorge eller Aksept til å få kontakt med andre i samme situasjon. I tillegg jobber det profesjonelle og dyktige mennesker på disse stedene. Mennesker som har lang erfaring i å forstå hvordan du har det, og gjerne vil være til hjelp for deg!

Slik du har det nå som jeg opplever fra brevet ditt, så er det kjempeviktig å få hjelp til å bearbeide situasjonen fra en profesjonell «tredjeperson». Det må være noen der som du kan samtale med og som kan gi deg «feedback» på at du faktisk er en flott person, og at du skal kunne leve et bra liv!

Prøv også å gjøre noe fysisk som du før har trivdes med å gjøre; enten det er å gå tur eller å trene på andre måter. Ikke bare i forhold til hiv, men generelt for å få kroppen «opp og stå» og kjenne at du gjør noe for å få overskuddet tilbake. Jeg vet at dette ikke er lett når man kjenner seg nedfor og fortvilet, som du beskriver. Men du må på en måte litt «dra deg selv etter håret» for å si det slik

Fysisk trening vil gi deg tilbake et fysisk overskudd, og du vil få et bedre bilde av din egen kropp. Og dette vil hjelpe på det psykiske overskuddet som igjen vil gi deg bedre seksuell lyst. Og til sist - det er viktig at du spiser ordentlig og mest mulig sunt. Mange mennesker som kjenner seg nedfor har en tendens til å putte i seg mye «junkfood» og hurtigmat. Men du skal spise noe som er godt, som gir deg nytelse! Og det finnes mye sunn mat som er god!

Det høres kanskje ut som en rekke formaninger dette jeg sier; men jeg opplever at du trenger å få et lite løft ut fra den nederlagsopplevelsen du er inne i. Så jeg håper i alle fall at dette var noen råd som kan hjelpe deg til å se deg selv i speilet og si «jeg er flott»!

Hilsen dr. Haakon Aars