Vil ikke eksperimentere

Jeg er en 37 år gammel kvinne som alltid har vært glad i sex. Jeg har hatt en fast kjæreste nå i over to år, og sexlivet har fungert helt ok. Han er inneforstått med min positive hivstatus. Medisineringen jeg går på er vellykket. De siste kontrollene har vist at jeg har null virus og høye CD 4-tall. Kjæresten min har heller ikke vært noe bekymret de gangene vi har hatt sex uten kondom.

Jeg vil gjerne eksperimentere med ulike former for sex som jeg synes kan være spennende, som bondage eller SM-sex. Jeg føler at den gamle ”misjonærstillingen” er lite utfordrende i lengden. Saken er at selv om kjæresten min sier han ikke er engstelig, lurer jeg på om han likevel innerst inne er redd for å gjøre noe annerledes, og at det medfører en risiko han ikke er villig til å ta. Når jeg forsøker å ta dette opp med ham, unnviker han temaet. Hva tror du skal til for at vi kan få litt mer fart på sexlivet vårt?

Hei.

Takk for brevet ditt. Slik jeg forstår det, har du et bra forhold til kjæresten din, men etterlyser en utvikling med et mer spennende seksuelt samspill mellom dere. Du skriver ikke noe om din kjærestes hivstatus, men det kan virke som den er hivnegativ. Jeg mener, og som jeg også sier i alle sammenhenger, så har hivpositive en like stor rett til et godt seksualliv som enhver annen person. Det betyr jo også at alle skal kunne utvikle sitt seksuelle repertoar som man ønsker, bare man ikke utsetter sin partner for smitte. Partneren din er inneforstått med din hivpositive status, og du har nå ingen målbare virus i blodet.

Dermed virker det ikke som det er hivstatusen din som er årsaken til at han ikke vil eksperimentere mer med sexlivet. Eller er det det du tror, at han egentlig ikke er sikker på smittefaren? Har du spurt eller snakket konkret med ham om det?

sexspalten

Hva folk liker og foretrekker av sex er jo veldig ulikt. Vi er alle påvirket av vår oppvekst og samfunnets syn på hva som er «tillatt». På tross av at media er fulle av temaer om sex, er fortsatt det å snakke om sex et vanskelig og tabubelagt område. SM-sex har vært så pass tabubelagt at det like til februar 2010 også var klassifisert som en sykdomsdiagnose i det internasjonale sykdomsregisteret. Nå er dette heldigvis «friskmeldt» og altså en naturlig del av mange menneskers seksuelle tenningsmønster. I den seksuelle leken er det selvsagt en forutsetning at begge parter er enige.

Min erfaring er at menn ofte synes det kan være problematisk å snakke om følelser og det som er intimt. Kanskje er kjæresten din, på tross av at dere har kjent hverandre i mer enn et par år, litt sjenert?

Folks tenningsmønstre er forskjellige. Du nevner at du faktisk tenner på SM-sex. På 1980-tallet lanserte den kjente amerikanske psykolog og sexolog John Money begrepet «lovemap». Gjennom dette såkalte ”kartet” beskrev han hva mennesker tenner på seksuelt og streber etter, for å oppnå seksuell nytelse og tilfredshet. Han sier at mange trenger en bestemt gjenstand eller stimulus for å oppnå maksimal nytelse og full glede av sine seksuelle aktiviteter.

Det er jo dette du er inne på: Du ønsker en maksimering av gleden og nytelsen av å ha sex med partneren din.

Mitt råd til deg er å få til en samtale med kjæresten din om dette. Prøv å få ham til å si noe mer om hva han egentlig liker og ikke liker. Kanskje også om det er noe han er redd for? Det kan også være en god ide å få ham med til en samtale hos en sexolog? Samtale med en profesjonell tredjeperson kan ofte være til god hjelp.

Jeg ønsker deg lykke til!

Dr. Haakon Aars