leger_bred

Spørsmål og svar omkring hiv

Har du spørsmål omkring hiv og medisiner, behandling, hvordan viruset ter seg og andre ting relatert til hiv og aids? Hos oss kan du kanskje få svar. Vi videresender spørsmålene til relevante fageksperter og publiserer svarene i vårt blad POSITIV og på våre websider.

Vi kan dessverre ikke svare personlig på henvendelser. Har du spørsmål kan du benytte dette  skjemaet.  Tips oss gjerne om saker som kan være av interesse for andre.

linje

 

Vektøkning. Jeg hører fra flere at de opplever vektøkning av hivmedisinene de går på, noen sier det kommer av at medisinene må tas med 500 kalorier, andre sier det kommer av en sultfølelse som ikke forsvinner så man overspiser, eller er vektøkning i seg selv en bivirkning? Svar.

Hva er PrEP? Det snakkes mye i homomiljøet for tiden om såkalt PrEP, altså en pille man kan ta for å forhindre at man blir smittet. Hva er egentlig dette og hvordan virker det? Er det slik at man nå har fått medisiner som kan forhindre at man får hiv? Svar.

Tidlig behandling. Jeg har hørt om et forskningsprosjekt som skulle se på om det lønner seg å starte tidlig på hivbehandling, som har blitt avbrutt, og at de har konkludert med at ved å starte på medisiner med en gang vil man ha vesentlig lavere risiko for å utvikle alvorlige sykdommer. Hva vil dette bety for behandlingen av hiv i Norge?  Svar.

Bivirkninger. Jeg leser ofte i ulike medier og på nettet om hivpositive som forteller om de mange og sterke bivirkningene som hivmedisiner har. På den annen side står det også listet opp vanlige og sjeldne bivirkninger i pakningsvedleggene. Mange hivspesialister (leger)  påstår imidlertid at bivirkninger slett ikke er så vanlig, og det lille som finnes går gjerne over i løpet av kort tid. Hva er egentlig sannheten?  Svar.

Tilbakefall. Jeg har lest noen historier på nettet om hivpositive som har tatt medisinene sine regelmessig i alle år og hvor medisineringen har vært vellykket med høye CD4-tall og ikke målbar virusmengde. Men så har plutselig virusmengden begynt å øke. Kan dette være riktig? Svar.

Urter og kosttilskudd. Jeg leste nettopp på en nettside at en del urter og kosttilskudd kan være skadelig for lever og andre organer, og at dette er særs uheldig for hivpositive, som jo går på medisiner som også har en virkning på indre organer. I hvilken grad skal man være forsiktig med dette? Svar.

PrEP som forebyggende. Slik jeg har forstått det vil Center for Disease Control (CDC) i USA anbefale at hivmedisiner kan anvendes som et forebyggende middel i utsatte grupper, såkalt pre-eksponeringsprofylakse (PrEP). Er dette noe som diskuteres i fagkretser her i landet? Svar.

Passer ikke med hivmedisiner. Hivpositive blir alltid anbefalt å være åpen om sin status overfor helsepersonell. Særlig er det viktig å vite hvilke medisiner hivpositive bruker om leger og tannleger skal skrive ut resepter på andre medisiner, slik at uheldige kombinasjoner ikke blir skrevet ut. Jeg har også lest at for eksempel Ibux og liknende ikke passer godt med enkelte hivmedisiner. Er dette riktig, hvor vanlig er slike interaksjoner og hvor alvorlig kan det være i enkelte situasjoner? Svar.

Bivirkninger. Enkelte hivpositive som blir intervjuet i mediene sier de lever gode liv uten bivirkninger av medisinene de tar. Andre, imidlertid, understreker hvor fælt det er med alle bivirkningene som får dem til å kaste opp, miste nattesøvnen, store svettetokter osv. Hva er egentlig sannheten om bivirkningene av de nye hivmedisinene?  Svar.

Virusmengde i sæd. Hva vet man om medisinenes påvirkning av virusnivået i sæd, vil det si at om det ikke er målbart i blod så er det heller ikke målbart i sæd – eller andre kroppsvæsker for den saks skyld?  Svar.

Angst, depresjoner og CD4-tall. Jeg har lest at angst og depresjoner er vanligere blant hivpositive enn i befolkningen ellers. Gir dette seg også utslag i virusmengde og CD4-tall? Svar.

Hjertesykdommer. En ny studie viser at hivpositive menn har større risiko for hjertesykdommer enn hivnegative har jeg nettopp lest. Kan du forklare hvorfor det er slik? Svar.

Smittefri ved behandling. Nå ser det nærmest ut til å være en sannhet at hivpositive på vellykket behandling i praksis er smittefrie. Den såkalte ”Swiss statement” fra 2008 omhandlet i hovedsak heteroseksuelle par, men nå har det visst kommet en studie som viser at til og med homoseksuelle er smittefrie ved vellykket behandling. Kan du forklare noe av dette? Svar.

Nyfødt og hivpositiv. Jeg lurer på hvordan man egentlig behandler nyfødte babyer som er født av hivpositive mødre uten behandling. Jeg har lest om den såkalte ”Missisippi-babyen” som ble kurert, og nå har det vist kommet et nytt lignende tilfelle som er kalt ”Long Beach-babyen”. Slik jeg har forstått det blir babyene satt på et kraftig behandlingregime, og man håper at dette kan resultere i at småbarna ikke tester positive. Men er det bra for så små barn med så kraftig medisinering? Svar.

Røyking og hiv. At røyking ikke er sunt er noe alle vet. Alle vet også at røyking forårsaker mange sykdommer, som blant annet lungekreft og hjerte- og karsykdommer. Nå har jeg lest at hivpositive røyker mer enn den vanlige befolkningen og at risikoen for et kortere liv er større for hivpositive røykere på vellykket behandling enn andre. Kan du si noe mer om dette? Svar.

kanarioyene-i-ramme

Glemte medisinene på feriebesøk. For en tid tilbake var jeg på en ukes ferietur til Kanariøyene. Da jeg pakket kofferten glemte jeg å legge med medisinene som jeg tar, og dette oppdaget jeg ikke før neste morgen da jeg skulle ta min daglige dose. Hvor skadelig er dette? Svar.

Tallene mine går opp og ned. Jeg ble diagnostisert med hiv for noen år siden og går regelmessig til kontroll to ganger i året. Det som undrer meg er at CD4-tallene går mye opp og ned. Ved forrige måling var det på i overkant av 500, mens gangen før der sa målingen over 750. Hvorfor er det slik og har det noen betydning? Svar.

Langsiktige bivirkninger. Siden de nye medisinene kom for rundt femten år siden opplever vi at mange lever gode liv med få eller ingen daglige bivirkninger. Men hva vet man om langsiktige bivirkninger selv om man ikke merker noe til det i det daglige? Svar.

Immun mot hiv. Jeg har ofte lest at en liten prosent av befolkningen er immun mot hiv. Men hva betyr egentlig det? Vil en som er immun og som blir smittet med hiv teste positiv eller negativ, og hvorfor er det egentlig slik? Svar.

Vaksineeffekt. Jeg har lest at langtidseffekten av visse vaksiner, som for eksempel hepatitt B, polio og difteri, inntrer tidligere blant hivpositive enn andre. Finnes det mye forskning omkring dette? Svar.

Vitamintilskudd mot hiv. Tidligere forskning har vist til høyere CD4-tall og 30 prosent mindre sjanse for å utvikle aids dersom man har et daglig inntak av multivitamintabletter. Vet vi noe mer om dette nå, og hvor vesentlig er vitaminer og mineraler for immunforsvaret vårt? Svar.

Hyppige toalettbesøk. Jeg har gått på hivmedisiner i mer enn ti år, men det siste året har jeg vært plaget av at jeg må på toalettet svært ofte, opptil tre/fire ganger om dagen.  Kan dette ha sammenheng med medisinene selv om jeg har brukt de samme nå i flere år, eller kan det skyldes noe annet? Svar.

Angst og søvnproblemer. Jeg har alltid hatt problemer med angst og sover dårlig om nettene. Etter at jeg begynte med hivmedisiner har dette blitt verre. Kan det være noe som går over, må jeg slite med dette for alltid eller kan skifte av medisiner hjelpe? Svar.

Ikke målbar virusmengde. Hva betyr egentlig ikke målbar virusmengde? Stort sett måles vel virusmengden bare i blodet, men viruset finnes i andre kroppsvæsker også? Og samtidig vil jeg spørre om hva risikoen ved såkalt usikker sex er når man ikke har målbart virusnivå? Svar.

hørsel i ramme

Hører dårlig. I den senere tiden har jeg fått en del problemer med hørselen, og må be folk gjenta hva de sier ofte. Legen min sier at slikt kan skje plutselig. Jeg har lenge lurt på om dette kan ha noen sammenheng med hivmedisinene jeg går på? Svar.

  

Medisinering med en gang. Jeg leser stadig overalt at hivpositive på vellykket behandling ikke er smitteførende eller er svært lite smitteførende, og at dette bidrar til å redusere utbredelsen av nysmitte. Likevel begynner ikke hivpositive på behandling før CD4-tallet når et visst nivå. Om behandling fører til redusert smittsomhet, hvorfor begynner man ikke behandlingen med en gang man diagnostiseres? Svar.

Ikke målbar virusmengde. Noen av mine hivpositive venner sier de har såkalt ”ikke målbar virusmengde” og mener at de dermed ikke er smittsomme. De sier dette kommer av medisinene de tar. Hva betyr egentlig dette? Svar.

Slurvet med medisinene.Jeg har vært hivpositiv lenge og har brukt medisiner i nesten ti år. Det siste året har jeg slurvet med regelmessig inntakt av medisiner, men CD4-tallene er høye (524 siste gang) og virusmengden er ikke målbar. Hva kan dette bety? Svar.

Hivmedisiner og leverskader. Jeg har lest at leverskader er en svært vanlig dødsårsak blant hivpositive, muligens kanskje fordi noen også har hepatitt B- og hepatitt C-infeksjoner. Men så lurer jeg på hvilken innvirkning medisinene kan ha på leverstatusen? Svar.

Medisiner uten personnummer. Jeg kom til Norge på et tre måneders visum, men har nå søkt UDI om et visum for ni måneder i stedet. Jeg hadde med meg medisiner fra hjemlandet mitt, men har nå gått tom. Jeg tok derfor kontakt med sykehuset der hvor jeg bor. Der fikk jeg medisiner, men bare for noen få dager. De sier der at jeg ikke kan få mer før jeg har et personnummer, fordi det er for dyrt for sykehuset å betale for medisinene. Hva skal jeg gjøre? Svar.

Bare én pille om dagen. Jeg ble ”oppdaget” som hivpositiv i fjor og med svært lave CD4-tall (79) og en virusmengde på 190 000. CD4-tallene er bedre etter at jeg ble satt på medisiner, men jeg spiser tre piller om dagen. Det er et ork å huske på, og jeg lurer på om én pille om dagen-greiene er noe for meg? Svar.

Ut på en lang reise. Jeg har vært positiv i neste tretti år og har fått en mulighet til å reise jorden rundt. Hva bør jeg passe på? Jeg har gått på medisinering siden tidlig på 2000-tallet. Svar.

Positiv og negativ test: En venninne av meg testet positivt på en hivtest og har tatt en kontrolltest. Kan den være negativ? Er det sannsynlig? Og hvis det er mulig, hvordan kan det da ha seg at hun testet positiv på den første testen? Svar.

PEP-behandling: Jeg er en 24 år gammel jente som nylig var i Thailand og var dum nok til å ha ubeskyttet samleie med en gutt fra Thailand. Han sa han var hivnegativ, men etter å ha tenkt meg om litt ble jeg mer og mer bekymret over den store sjansen jeg hadde tatt. Svar.

truvada_3

Forebyggende medisinerJeg har lest at det skal settes i gang forsøk med å gi hivnegative menn som har sex med menn (msm) hivmedisiner i forebyggende øyemed. Hvordan virker dette, og er dette noe de da må gjøre kontinuerlig resten av livet? Svar.

Smittet på nytt. Kan jeg som er hivpositiv på smittet på nytt om jeg har ubeskyttet sex med en annen hivpositiv? Og finnes det noen måte å finne ut hvilken type hiv man har? Svar.

Lavt CD4-tall. Jeg har aldri vært syk, så jeg lurer på om jeg burde bekymre meg for at CD4-tallet er så lavtSvar.

Når skal jeg starte behandling? Jeg lurer på hvilke avveininger som tas utenom de medisinske når en skal starte på hivmedisiner? Den veiledende grensen ved Ullevål er sist jeg var der et CD4-tall på 350 for å starte opp med behandling. Svar.

Bivirkninger. Jeg har forstått det slik at da de nye medisinene kom for over 15 år siden ble bivirkningene sterkt redusert. Hva er de vanligste bivirkningene i dag, og hva vet man egentlig om bivirkninger på lengre sikt? Svar.

Fettfordeling. Mange mennesker som får behandling mot hiv, forteller om store forandringer i kroppens fettfordeling, slik som tynne armer, innsunkne kinn og fettansamlinger rundt nakken. Hvor vanlig er dette og kan man gjøre noe for å unngå dette? Svar.

Andre infeksjoner. Jeg leser flere steder at hivpositive bør passe seg for ikke å bli smittet av gonoré, syfilis eller andre seksuelt overførbare infeksjoner. Hvorfor er det mer viktig for hivpositive enn for hivnegative? Svar.

operasjon

Plastikkirurgi. Jeg er ei jente på 26 år og hivpositiv. Jeg står på behandling, og har relativt høy CD4-tall, og lav virustall! Jeg ønsker å ta plastikkirurgi (operere nesen) – tror du infeksjonen min kan være et problem? Kan jeg bli nektet denne operasjonen pga infeksjonen min? Må jeg informere legen om det? Svar.

Økt virusmengde. Jeg har hørt at virusmengden øker om man pådrar seg en seksuelt overførbar infeksjon (soi) som for eksempel syfilis eller gonoré. Er dette riktig, og hvordan forklares det? Svar.

CD4-tall. Når man blir testet positiv for hivinfeksjon blir man under kontroll målt for virusmengde og såkalt CD 4-verdier. Hva er dette og hvorfor har dette betydning? Svar.

Resistent. Jeg har nettopp testet positiv og jeg vet ikke når jeg blir nødt til å begynne på medisiner. Men det jeg lurer på er om det faktisk er mulig at jeg er blitt smittet av et virus som er resistent til alle eksisterende medisiner. Svar.

Munnsex. Jeg er hivpositiv mens kjæresten er negativ. Vi har munnsex uten kondom, og lurer på hvor stor risikoen er for at jeg smitter kjæresten min. Svar.

sopp

Sopp mot hiv. Jeg har lest at den japanske soppen shiitake senker kolesterolet, og at den ser også ut til å være effektiv mot alvorlige virus som hiv og hepatitt B. Er dette riktig, og i tilfelle, hvorfor er det slik? Svar.

Vitaminmangel. Jeg har lest at undersøkelser viser at mangel på D-vitamin kan være vanlig blant hivpositive. Om dette er riktig, hvorfor er det slik og hva bør hivpositive gjøre for å unngå dette? Svar.

Lavt CD4-tall. Mitt CD4-tall har vært lavt siden jeg fikk diagnosen, også etter at jeg begynte med medisiner. Jeg har aldri vært syk, så jeg lurer på om jeg burde bekymre meg for at CD4-tallet er så lavt? Svar.

Forebyggende medisiner. Jeg har lest at det skal settes i gang forsøk med å gi hivnegative menn som har sex med menn (msm) hivmedisiner i forebyggende øyemed. Hvordan virker dette, og er dette noe de da må gjøre kontinuerlig resten av livet? Svar.

Smittet på nytt. Kan jeg som er hivpositiv bli smittet på nytt om jeg har ubeskyttet sex med en annen hivpositiv? Og finnes det noen måte å finne ut hvilken type hiv man har? Svar.

Kvinner og menn. Er det riktig at hiv-infeksjonen kan arte seg forskjellig hos kvinner og menn? Svar.

Starte behandling. Slik jeg har forstått det begynte man medisinsk behandling av hivpositive når det såkalte CD4-tallet var under et visst nivå (200), men at man nå har gått bort fra dette. Jeg har lest at jo tidligere man begynner med antiretrovirale medisiner desto bedre vil almenntilstanden for enkelte hivpositive være. Er dette riktig? Svar.

Reisevaksine. Jeg er en hivpositiv mann i førtiårene som har tenkt meg på et lengre utenlandsopphold i Afrika og Asia. Jeg har hørt at det er enkelte vaksiner jeg må ta og enkelte jeg ikke må ta. Hva er riktig, og hvilke råd vil du gi? Svar.

Tidlig testing. Det oppfordres ofte til personer i såkalte risikogrupper å jevnlig ta en hivtest. Hva er den medisinske fordelen av å oppdage en hivinfeksjon på et tidlig stadium, selv om man eventuelt ikke trenger antiretroviral behandling før det har gått mange år? Svar.

Fastlege. Min fastlege er ærlig mot meg og sier at hun ikke vet så mye om hiv. Bør jeg bytte fastlege og hvor viktig er det at hivpositives fastleger har gode kunnskaper om hiv? Svar.

Høy alder. I det siste har jeg hørt at mennesker over 50 år er mer utsatt for hiv enn andre mennesker. Hvordan kan det ha seg? Svar.

Livsstil. Hvor viktig er et sunt levesett når man er testet hivpositiv? Jeg kjenner mange hivpositive som både røyker og drikker og som aldri har satt sin fot på et treningsstudio eller tatt seg en joggetur i parken? Svar.

Levetid. Jeg har vært hivpositiv i over 25 år og jeg har et CD4-tall på rundt 500 og ikke målbare virusmengder. Jeg har imidlertid lett for å bli forkjølet, får hovne mandler, bronkitt, og sover dårlig. Forleden fikk jeg også helvetesild. Jeg leser ofte at hivpositive på vellykket behandling kan forvente tilnærmet like lang levetid som hivnegative, men hva vet man egentlig om dette i dag? Svar.

Homseblod. Jeg hører at homofile igjen skal få gi blod til medisinsk bruk. Er det riktig? Jeg reagerer på det. Vil ikke det være å utsette en del mennesker for fare for hivsmitte og unødig mye stress? Jeg blir i alle fall redd! Svar.

Smittet av spytt? Kan man bli hivsmittet hvis noen spytter på deg og treffer et åpent sår. Det har skjedd meg og jeg lurer på om jeg bør gå til legen eller ei? Og hva med kyss og munnsår dersom den ene har hiv? Svar.

Farlig muggsopp. Jeg har nettopp lest om en luftbåren, ny soppvariant (Cryptococcus neoformans) som gir stadig oftere dødelig infeksjon hos friske mennesker i USA. Denne kan vel også nå Norge. Er dette noe som er spesielt farlig for hivpositive? Svar.

Når er en hivtest sikker? Jeg kan ha utsatt meg selv for smitte og vil ta en hivtest. Når bør den tas? Noen sier 8 uker, andre 12. Hvilke typer tester brukes? Svar.

Redd for smitte. Hvis man har sår hals og suger noen uten kondom, er det smittefarlig? Og hva hvis en hivpositiv gutt fingrer deg og har sår på fingrene sine? Svar.

Benskjørhet i overgangsalderen. Jeg er en kvinne midt i 50-åra og har lest at hivpositive kvinner som er i overgangsalderen har større risiko for benskjørhet. Kan du si noe om det, og hvordan kan jeg forebygge dette? Svar.

Må jeg fortelle fastlegen min? Jeg bor på et lite sted og jeg går til jevnlig kontroll hos spesialister på Ullevål. Jeg har ikke fortalt min fastlege at jeg er hivpositiv. Er det noe jeg må gjøre, og hvorfor? Svar.

Når begynne på medisiner? Jeg er en ung mann som ble smittet for rundt ett år siden. Etter dette har jeg lest meg opp på en rekke nettsider, men blir forvirret da forskjelle ”eksperter” sier forskjellige ting om når man bør begynne på medisiner. Svar.

Ubeskyttet analsex. Jeg er hivpositiv og hadde ubeskyttet analsex forleden. Jeg har ikke målbar virusmengde og var passiv, men hadde noe blod i anus etterpå. Hva er risikoen, og burde partneren min vurdert PEP-behandling? Svar.

Medisinpause. Jeg har lest et eller annet sted at noen har tatt en pause fra medisinene for at kroppen ikke skal utvikle immunitet for medisinenes virkning. Dette kan da umulig være riktig når mange leger understreker alvoret i å ta medisinene til riktig tid? Svar.

Trening og kosthold.  Hvor viktig er det med regelmessig fysisk trening og sunt kosthold når man har testet hivpositiv? Svar.

Langsiktige bivirkninger. Siden de nye medisinene kom for drøye ti år siden opplever vi at mange lever gode liv med få eller ingen daglige bivirkninger. Men hva vet man om langsiktige bivirkninger selv om man ikke merker noe til det i det daglige? Svar.

Viktig med sikrere sex? I løpet av det siste året har vi lest mye om at hivpositive på vellykket medisinering i prinsippet ikke er smittebærende. Hvorfor er det da viktig med sikrere sex? Svar.

Kan vi få barn? Har nylig fått vite at min mann er hivpositiv, og han har i alle fall vært det siden før vi ble sammen for 4-5 år siden. Jeg har testet negativt. Vi har fått ett barn på naturlig vis, og ønsker oss ett til. Vet at vi her i Norge ikke kan få hjelp til såkalt sædvask. Har fortsatt ikke fått svar på virusmengde, men cd4 tallet hans er ca 450. Hva sjansen for at jeg skal smittes om vi har et ubeskyttet samleie ved eggløsning? Hvor lave bør eventuelt virusverdiene være for at risikoen skal være minimal? Svar.

Immun mot hiv? I den siste tiden har det vært en del medieoppslag omkring hiv og immunitet. Blant annet leser vi at dette kan ha sammenheng med Svartedauen. Dette forårsaket en diskusjon i kantina hvor noen mente at folk som er immune ikke kan bli smittet, mens andre igjen mente at immunitet bare medførte at man ikke ble syk av hiv. Hva er riktig? Og hva med smitterisiko?  Svar.

Kan jeg bli gravid? Jeg ble testet positiv for hepatitt B for åtte år siden og for hiv for tre år siden. Jeg er ennå ikke under behandling, men mitt CD4-tall er høyt (900) og virusmengden er lav (1.700). Er det ok for meg å bli gravid? Svar.

Eldes jeg fortere på medisiner? Jeg er en 40 år gammel hivpositiv kvinne og lider i tillegg også av utmattelsessyndrom, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Mye tyder på at disse symptomene er forårsaket av medisineringen. Dette er typiske diagnoser som følge av høy alder. Er det slik at hiv og hivmedisinering gjør at jeg eldes fortere enn om jeg var hivnegativ? Svar.

Hva med oralsex? Jeg er hivnegativ og jeg traff en hivpositiv fyr som ville ha oralsex med meg. Jeg ba ham bruke kondom for å beskytte meg, men han sa at det ikke var nødvendig da dette ikke innebar noen risiko for smitte. Er det riktig? Svar.

Hvor lenge har jeg vært positiv? Jeg lurte på om det var mulig å finne ut hvor lenge jeg har vært positiv? Jeg ble testet for noen år siden og kan ikke huske noen spesiell episode som tilsier at det var da jeg ble smittet. Da jeg ble oppdaget hadde jeg CD4-tall på rundt 350 og virusmengde på 70.000. Svar.

Jeg skal ha blodoverføring.  I forbindelse med en nærstående operasjon vil jeg få blodoverføring. Jeg har hørt at dette kan ha en innvirkning på T4-tallene mine. Er dette riktig? Svar.

Jeg lider av kronisk utmattelsessyndrom. Jeg har høye T4-tall og lave virusverdier, men jeg lider også av kronisk utmattelsessyndrom. Er dette vanlig blant hivpositive? Svar.

Jeg glemte å ta medisinene. For en tid tilbake var jeg på en ukes ferietur til Kanariøyene. Da jeg pakket kofferten glemte jeg å legge med medisinene som jeg tar, og dette oppdaget jeg ikke før neste morgen da jeg skulle ta min daglige dose. Hvor skadelig er dette? Svar.

Hvilke vaksiner bør jeg ta? I forbindelse med jobben skal jeg ut på en lengre utenlandstur. Som hivpositiv, hvilke vaksiner er det lurt å ta, og er det noen vaksiner som ikke går bra sammen med medisinene jeg tar? Svar.

Hepatitt og hiv. Hvorfor er hepatitt- og hivkoinfeksjon et problem? Finnes det vaksine mot hepatitt C? Svar.

Går ofte til tannlegen. De siste årene har jeg hatt uforholdsmessig mange tannlegebesøk. Jeg har måttet trekke flere tenner og fått satt inn ulike former for implantater. Jeg har hørt at medisinene mot hiv, som jeg har tatt i fem år nå, kan ha dårlig effekt på tannhelsen. Er dette riktig? Svar.

Sikrere sex mellom hivpositive. Det pågår en debatt blant hivpositive for tiden, blant annet i Danmark om nødvendigheten av sikrere sex mellom to hivpositive. Jeg har også hørt at så lenge man går på hivmedisiner så reduserer dette sjansen for resmitte. Er dette riktig? Svar.

Hva er MRSA? Jeg har lest at det er utbrudd av MRSA på homsesaunaer i USA. Hvordan er dette i Norge? Er det farlig? Svar.

Maraviroc. Hvem kan bruke medikamentet maraviroc? Svar.

Hva med aids-diagnosen? Er ikke aids-diagnosen unødvendig i dag når medisiner gjør den er lett å kurere? Svar.

Spørsmål: Virker hivmedisiner bremsende på kreft også for pasienter som ikke er hivpositive? Svar.

Er hiv en trigger for kreft? Er hiv en «trigger» for alle krefttyper, er muligheten for å få kreft avhengig av hvor godt immunforsvaret fungerer, og medvirker viruset eventuelt til å stagge visse kreftformer? Svar.

Virker hivmedisiner mot kreft? Kreftdiagnoser som hører sammen med hiv hører vi om ofte. Stemmer det at hivmedisnene har virkning også på noen former for kreft? Svar.

Er hivgåten løst? Dagblad` skrev i september: Hiv-gåten løst. Hvor mye vann holder denne overskriften, og kan jeg få målt PD-1-verdien min? Svar.

Hva med resistens? Hvordan kan jeg unngå å trigge viruset slik at det får mulighet til å utvikle resistens mot medisinene? Svar.

Hvordan dannes resistens? Det er en del snakk om resistente virus som skaper store problemer i behandlingen av hiv. Hvordan danner viruset resistens mot medisiner som er ment å bekjempe det? Svar.

Er vitaminer og mineraler vitkig? Ny forskning fra Tanzania viser til høyere CD4-tall og 30% mindre sjanse for å utvikle aids dersom man har et daglig inntak av multivitamintabletter. Er vitaminer og mineraler vesentlig for immunforsvaret vårt? Svar.

Mindre smittsom med lave virusverdier? I dag måler man virusmengden på pasienter som har nytte av behandlingen og finner her ofte at hivviruset nesten ikke kan påvises i prøvene. Hvorfor betyr ikke den lave virusmengden man ser i vellykket behandling at pasientene det er snakk om også er mindre smittsomme? Svar.

Hva med selen? Det har i flere år versert informasjon om at rett inntak av selen styrker immunforsvaret. Noe av denne informasjonen sier at dette gjelder for menn spesielt, hvordan er det egentlig med den saken: kan immunforsvaret ha positiv effekt av selentilskudd i form av tabletter, eller bør mengden økes gjennom ernæring? Svar.

Langsiktige komplikasjoner? Kombinasjonsmedisinene har mange drastiske bivirkninger som kanskje skremmer en del fra å ta dem, eller tvinger dem til å ta andre kombinasjoner etter en stund. Men hvilke mer langsiktige komplikasjoner kan medisinering hivpasienter i dag settes på, forårsake - vet man det? Svar.

Er munnsex sikkert? Jeg lurer på hvor sikkert det er å gi munnsex, med tanke på smitteoverføring av hiv. Det sies at faren er liten, men jeg skulle gjerne hatt noen helt konkrete retningslinje fra dere. Hva med precum, kan det gi hivsmitte? Svar.