Hivinformantene

Hivinformantene driver utadrettet opplysningsarbeid på skoler, universiteter, bedrifter, foreninger, organisasjoner, asyl- og flyktningmottak, fengsler. bedrifter, ansatte i helse- og sosialvesenet samt den generelle befolkningen.

120px-Red_ribbon

Gjennom personlige erfaringer om hvordan det er å leve med hiv, hvilke utfordringer de møter i det daglige, og om hvordan hivpositive opplever møte med helsevesenet, arbeidslivet og den generelle befolkningens fordommer og uvitenhet, orienterer informantene om hvordan hiv smitter og ikke smitter, for å bidra til forebygging av hiv andre seksuelt overførbare infeksjoner. Hivinformantene består av frivillige og de fleste er selv hivpositive og har ulik etnisk bakgrunn.

hivinformantene

Informantene er en viktig del av HivNorges oppgave om å bidra til at befolkningen skal få økt kunnskap og bevissthet i forhold til hiv og aids og seksuelt overførbare infeksjoner.

Les mer om informantene, eller bestill en informant til din organisasjon.