Internasjonalt

HivNorge deltar i internasjonale fora der det er relevant. Formålet med vårt internasjonale engasjement er først og fremst å oppsøke erfaringer, kunnskap og inspirasjon som vi kan bruke i vårt eget arbeid her i Norge. Vi har et konstant behov for oppdatert kunnskap om hiv og aids, og erfaringer fra arbeid for å ivareta hivpositives rettigheter. Mange organisasjoner i andre land jobber med spørsmål av samme type som de vi jobber med i Norge, for eksempel informasjon eller bekjempelse av diskriminering.

HivNorge deltar på internasjonale konferanser når de handler om temaer som vi jobber med. I tillegg har vi pleid å delta på den store internasjonale aidskonferansen som holdes hvert annet år av International Aids Society (IAS). Vi har vært med på disse konferansene siden sent på 80-tallet. Den siste konferansen (i 2014) ble holdt i Melbourne, Australia. IAS holder i årene mellom de store konferansene også en medisinsk-faglig konferanse. Her har HivNorge deltatt siden 2013, da konferansen ble holdt  i Kuala Lumpur i Malaysia. I 2015 finner denne konferansen sted i Vancouver, Canada.

I tråd med prinsippet om internasjonal solidaritet, streber HivNorge også etter å bidra med våre erfaringer der hvor de kan være til nytte, for eksempel i organisasjonsbygging og formidling av kunnskap om det å leve med hiv. HivNorge deltar aktivt i Hiv-Norden, som er et samarbeidsorgan for søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Dette gir viktige innspill til blant annet vårt informasjonsarbeid.

For flere internasjonale ressurser, klikk lista på våre engelskspråkllige sider.