Aids Action Europe

Aids Action Europe ble stiftet i 2004 og er et europeisk partnerskap av NGOer som jobber med hiv og aids. Nettverket jobber for en mer effektiv respons ovenfor hiv og aidsutfordringen i Europa og våre nærområder. Du finner mer informasjon om Aids Action Europe her